İşNasıl Yapılır

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir ya da daha çok kişinin ortaklığı ile meydana gelen, sorumluluk sınırı olmayan, tüzel kişilere ait şirketlere, şahıs şirketi adı verilmektedir. Şahıs şirketleri, belirlenmiş sayıdaki kişiler için, ekonomik bir paydada buluşulduğu, sorumlulukların ortaklar arasında dağıtıldığı bir zeminde ilerlemektedir. Bir şahıs şirketi kurma süreci oldukça kolay ve hızlı işlemektedir. Bu şirket türünde farklı dinamikler yer aldığı için, şahıs şirketi kurarken ve ortakları belirlerken iyi düşünülmesi gerekmektedir.

Şahıs şirketi kurma süreci ise, girişimciler için en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Her girişimde olduğu gibi şahıs şirketi kurarken hazırlanması gereken resmi evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar, ilgili kurumlar aracılığıyla bir araya getirildikten sonra, bir mali müşavire iletilmesi gerekmektedir. Şirket kuruluşuna ait aşamaları ve süreci ilgili mali müşavir takip etmektedir. Genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere, Kobi’lere hitap eden bu şirket modelinin kurulum süreci hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kurulum maliyetleri de oldukça düşük olan şahıs şirketlerinin, uzun vadede her zaman kârlı çıktığı görülmektedir.

Şahıs Şirketi Nedir? Şahıs Şirketi Kurma Aşamaları Nelerdir?

Bağımsız çalışmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin, bireysel ya da ortaklık ile kurdukları, tüzel kişi olarak tanımlanan şirket türüne “Şahıs şirketi” denilmektedir. Burada kullanılan “Tüzel kişi” kavramı, hukuksal alanda, birden çok kişinin ya da bir metanın oluşturduğu topluluktan doğmuş olan ve tek bir kişi sayılan oluşumu ifade etmektedir. Şahıs şirketi kurma aşamaları ve gerekli evraklar  ise aşağıdaki şekilde belirtilmektedir;

 • Şahıs şirketi kuracak kişinin ya da ortakların nüfus cüzdan fotokopileri ve ikametgahlarına ait bilgiler hazırlanır
 • İmza sirküleri ve imza tescil beyannameleri hazırlanır
 • Vergi hesap numarası oluşturmak için başvuru yapılır
 • Resmi defterler tasdik ettirilir
 • Yoklama tutanakları hazırlanır
 • Başvurusu yapılmış olan, vergi hesap numarası alınır
 • Vergi levhası ile yazar kasa levhasının başvurusu yapılır
 • Şirkette kullanılacak olan fatura irsaliyeleri ve gider pusulaları için gerekli belgeler bastırılır
 • Sicil gazetesine şirket kuruluş ilanı verilir
 • Bağlı bulunan ticaret odasına kayıt yapılır
 • Şirket açma ve çalıştırma ruhsatı hazırlanır
 • Şirkete ait hafta tatil ruhsatı, hafta sonu ve bayram süreçlerinde çalışacak olanlar için gerekli olan ruhsatlar yıllık hazırlanır
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) işlemlerinin tamamlanması sağlanır
 • BAĞ-KUR işlemleri yapılır

Gerekli tüm resmi evraklar tamamlandıktan sonra, vergi dairesine direk başvuru yapılarak ya da mali müşavirden süreç desteği alarak, şahıs şirketi kurma aşamaları tamamlanır.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi nasıl kurulur 2021” yılı maliyetleri için yapılan arama sorgularına cevap niteliği taşıyan bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır. Birçok girişimcinin merak ettiği sorulardan biri de, şahıs şirketi kurma maliyetleri konusudur. Şirket kurulum süreci, gerekli olan resmi evrakların hazırlanması başlamaktadır. E-Devlet üzerinden, “Ücretsiz” olarak hazırlanabilen evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Nüfus cüzdan örnekleri
 • İşe başlama formları
 • Kira sözleşmesi ya da tapu örneği
 • İkametgah belgeleri

Şahıs şirketi kurma maliyeti, 2021 yılı için verilen giderler ve “Ücretli” hazırlanan evraklar ise aşağıdaki gibi olmaktadır;

 • İmza beyannameleri / Ortalama 100 TL olarak belirtilmektedir
 • Vergi dairelerinden temin edilen “Damga vergisi” / 50 TL olarak belirtilmektedir
 • Kaşe bedeli / 20 TL olarak belirtilmektedir
 • Yazar kasa maliyeti / 1.000 TL ilâ 1.500 TL arasında değişmektedir

Belgeler hazırlandıktan sonra, bağlı olunan vergi dairelerinden, e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Eğer bir mali müşavir yardımıyla şirket kuruluş süreci gerçekleşiyorsa;

 • Mali müşavir şirket açılış ücreti / 500 TL ilâ 750TL arasında değişmektedir

Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin, resmi kurumlarda “Tüzel Kişi” sayılmasından dolayı, her şahıs şirketi bir vergi mükellefi olmaktadır. Bu nedenle, şahıs şirketlerinin periyodik aralıklarla beyannamelerini vermeleri ve vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Bir şahıs şirketi için belirlenmiş vergiler ve oranları aşağıda listelenmektedir;

Damga Vergileri

Şirketin “Damga vergisi kanunu” çerçevesinde belirlenen evraklar üzerinden oluşturulan vergiler, damga vergisi olarak tanımlanmaktadır. Hazırlanan beyannamelerde şirketin vergi borcu çıkamamış olsa da damga vergisi ödemesi zorunluluklar arasında bulunmaktadır. Damga vergisi oranları, verilen beyanname ve işlemin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Şahıs şirketleri için damga vergi oranları aşağıdaki gibidir;

 • KDV Beyannamelerinin Damga Vergi Oranları: 64.10 TL (Her ay düzenli şekilde ödenmesi gerekmektedir)
 • Muhtasar Beyannamelerinin Damga Vergi Oranları: 64.10 TL (Her üç ayda bir defa ödenmelidir)
 • Gelir Vergisi Beyannamesinin Damga Vergi Oranları: 133 TL (Her yıl bir defa ödenmektedir)

Stopaj Vergileri

Şahıs şirketlerinin, vergi kesinti işlemleri için verdikleri beyanname “Muhtasar beyannamesi” olarak tanımlanmaktadır. Şahıs şirketleri, farklı konularda ve farklı oranlarda meydana gelen vergi kesintilerini, aylık veya üç aylık periyotlarla beyan etmek ve ödemek zorundadır.  Belirlenmiş olan vergi kesintileri ise şöyledir;

 • Şirketin çalışanlarına ödemiş olduğu ücret toplamı üzerinden minimum %15 oranında kesmiş oldukları gelir vergisi
 • Şirketin kira ödemelerini içerisinde alan %20 oranında gelir vergisinin kesintisi
 • Şirketin muhasebe ya da hukuksal giderlerini içerisinde alan hizmetler için ödediği ücretlerin üzerinden yapılan %20 oranında vergi kesintisi şeklindedir

KDV (Katma Değer Vergileri)

Her şahıs şirketi, aylık olarak düzenlenen KDV beyannamesini vermekle yükümlü olmaktadır. Dolaylı vergi türlerinden biri olan KDV, bir dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunlar tarafından belirlenmiş olan KDV oranları ise şöyledir;

 • %1 KDV oranı
 • %8 KDV oranı
 • %18 KDV oranı şeklindedir

Tüm oranlar, ürün ya da hizmetin alım-satım ücretlendirmeleri üzerinden kesilerek belirlenmektedir.

Geçici Vergiler

Her bir şahıs şirketi, üç aylık periyotlar içerisinde, kârlılık-zararlılık durumlarına göre geçici vergi beyannamesi vermektedir. Şirketin kâr ettiği durumlarda, ödenmesi gereken vergiler, yıllık gelir veya kurumlar vergisi hesaplamalarından düşürülür. Bir gelir vergisi mükellefi için %15, kurumlar vergisi mükellefi için ise %20 oranında geçici vergi ödemesi bulunmaktadır.

Gelir Vergisi

Şahıs şirketleri, vergi dairelerinde birer vergi mükellefi olarak tanımlanırlar. Şahıs şirketlerinin, her yılın mart ayına kadar, bir önceki seneye dair kâr-zarar oranlarını gelir vergisi beyannameleri ile ödemeleri gerekmektedir. Gelir vergisi oranları, şirketin faaliyet durumuna göre %15 ilâ %35 arasında farklılık göstermektedir.

Şahıs Şirketi Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin en belirgin özelliği, tüzel kişi olarak tanımlanmasıdır. Belirli sayıda kişilerin, ortak ticari menfaatler doğrultusunda kurmuş olduğu şirketler, tüzel kişi kavramına dahil edilmektedir. Şahıs şirketlerinin bir diğer özelliği de, sorumlulukların şirket bünyesindeki tüm ortaklar tarafından onaylanmış olmasıdır. Şahıs şirketlerinin en önemli avantajları ise aşağıda sıralanmaktadır;

 • Düşük kurulum maliyeti ve minimum muhasebeci gideri
 • Tüm defter tasdiklerinin düşük oranlarda ücretlendirilmesi
 • Şirkete ait yetki ve sorumluluğun tek kişide toplanması
 • En fazla iki gün içerisinde faaliyete geçirilebilmesi
 • Şirketin kâr oranlarına göre vergilendirme yapılması
 • Tüm maliyetlerin toplamının, diğer şirket türlerinden az çıkması
 • Şahıs şirketlerinin E-Ticaret yaparak, farklı kaynaklardan gelir elde edebilmeleri
 • E-Fatura mükellefi olma avantajı
 • Kuruluş, adres değişiklikleri ve kapanış işlemlerinde yer alan her sürecinin hızlı işlemesi
 • Diğer şirket türlerinde rastlanan, genel kurul ya da yönetim kurallarının şahıs şirketlerinde olmaması nedeniyle, kararların hızlı uygulanması

Şahıs Şirketi Kapatma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bir şahıs şirketi için, beklentilerinin üzerinde zarar ettiği durumlarda, yapılacak en sağlıklı seçim şirketin kapatılma kararıdır. Ortaklar arasında uyuşmazlık, hedeflerin tutturulamaması da şirketin kapatılma nedenlerinden olabilmektedir. Şahıs şirketlerinin kuruluş süreci kolay olduğu kadar, kapanma işlemleri de hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Mali müşavir ya da şirket muhasebecisinin yardımıyla, şirket kapanış işlemlerinin yapılması mümkündür. Başka bir alternatif ise internet üzerinden, birkaç kolay adımla şirketin kapanışının yapılmasıdır. “Bilgisayarımdan şahıs şirketimi nasıl kapatabilirim?” diye soranlar için, işlem adımları şöyledir;

 • İnteraktif vergi dairesi web sitesine giriş yapılır
 • Daha önce oluşturulmuş olan “Kullanıcı adı” ve “Şifresi” ile giriş tamamlanır
 • Sol köşede yer alan “İşlem başlat” sekmesi tıklanır
 • Sırası ile “Mükellef işlemleri” ve “İş bırakma bildirim” sekmeleri seçilir
 • Açılan sayfada “Kabul ediyorum” ve ardından “Tamam” tıklanır
 • GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kaydı bulunan şirketin, kayıtlı telefon numarasına iletilen “SMS” te yazan kod, ekrandaki onay kutusuna girilir
 • Karşımıza “Talebiniz oluşturulmuştur” cevabı çıkar

İnternet üzerinden şirket kapatma başvurusunu yapmış olan şirket yetkilisinin, resmi evraklarını en geç bir ay içerisinde,  ilgili vergi dairesine iletilmesi gerekmektedir. Bu işlemi vekaletnamesi bulunan şirket muhasebecisi de yapabilmektedir.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu