İşNedir?Yaşam

Pomodoro Tekniği Nedir? Nasıl Uygulanır?

Pomodoro tekniği, zaman yönetimi konusunu verimli hale getirmeyi amaçlayan, daha odaklı ve yüksek performanslı çalışmayı mümkün kılan bir yöntemdir. Teknik ilk kez 1980’li yıllarda yazar Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen, işlevselliği nedeniyle günümüzde de popülerliğini korumaktadır.  Pomodoro tekniği, belirlenmiş kısa aralıklarla total bir çalışma rutini oluşturmayı hedeflemektedir.

Tekniğin temelini tanımlanmış çalışma süreleri ve molalar oluşturmaktadır. Pomodoro tekniği, özellikle hassas ve odaklı çalışmayı gerektiren işlerde kullanılmaktadır. Tekniği uygularken verilen molalar, dikkatin korunmasına ve maksimum düzeyde verim alınmasına yardımcı olmaktadır. Zihinsel karışıklığı ve yorgunluğu engelleyen teknik, üretkenliğin arttırılması için de kullanılan en işlevsel yöntemlerden biri olmaktadır.

Pomodoro Tekniğinin Kullanım Amaçları

İtalyanca diline ait “Pomodoro” kelimesi “Domates” anlamına gelir. Tekniğe ismini vermiş olan Pomodoro, özünde domatese benzeyen bir saat aracıdır. Francesco Cirillo, bu tekniği geliştirirken domates şeklindeki araçtan ilham almıştır. Teknikte yer alan her bir döngü de Pomodoro olarak adlandırılmaktadır. Pomodoro tekniğinin kullanım amaçları genel olarak üç kısımda ele alınmaktadır. Bunlar;

  • Zaman yönetimi
  • Verimli çalışma
  • Başarı

Zaman Yönetimi

Pomodoro tekniğinin zeminini oluşturan amaçlardan ilki zaman yönetimidir. Gerek akademik kariyerde gerekse iş hayatında, yüksek derecede odaklanma gerektiren işlerin yürütülmesi, etkili bir zaman yönetimi ile mümkün olmaktadır. Pomodoro tekniği, uygulayıcıların ideal bir zaman yönetimi oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Zaman yönetimi ile spesifik hedefler ve çalışmalar, belirli bir plan dahilinde kolayca ilerlemektedir. Başarının kaçınılmaz dinamiklerinden olan zaman yönetimi, verimli ve üretken bir çalışma rutini oluşturmayı desteklemektedir.

Çok daha kısa zamanlarda çok daha fazla işi tamamlayabilmek, etkili zaman yönetimi ile oluşmaktadır. Hızlı ve odaklı çalışma performansını geliştiren teknik, iş akışı sırasında yaşanan stresi de azaltmaktadır. Zaman yönetimi konusunda sorun yaşayan her bireyin stres seviyesinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak başarı oranının düştüğü görülmektedir. Pomodoro tekniği tüm bu olumsuz yaklaşımları ortadan kaldırarak, başarıya giden yolda aracı olmaktadır.

Verimlilik

Pomodoro tekniğinin bir başka kullanım amacı ise verimliliktir. Tüm amaçlar özünde birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Zaman yönetimini ideal şekilde kurgulayan bir kişi, çalışmalarının daha verimli olduğunu da fark edebilmektedir. Verimliliği düşüren etkenlerin ortadan kaldırılması ise Pomodoro tekniğini uygulayarak hayata geçirilmektedir.

Her yaştan bireyin kullanabileceği kadar basit adımları içeren teknik, okul hayatında odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin de kurtarıcısı olarak görülmektedir. İş yaşamında da kalabalık ofislerde, biriken işlerde stres altında çalışan kişilerin, günlük rutinlerini sadeleştirmesi ve verimliliklerini artırmak, tekniğin kullanımı ile mümkün hale gelmektedir.

Başarı

Pomodoro tekniğinin son bileşeni “Başarı” olarak tanımlanmaktadır. Tekniği istikrarlı bir şekilde uygulayan kişilerin çalışmalarının başarıyla sonuçlanması kaçınılmaz olmaktadır. Başarı tanımı kişiye ve duruma göre değişkenlik gösterse de genel anlamıyla, verilen emeğin karşılığının alınması olarak gösterilmektedir. Pomodoro tekniğini kullanan kişiler de üzerinde çalıştıkları her konuda başarılı olabilmektedir.

Başarıyı erteleyen yada engelleyen birçok farklı neden bulunmaktadır. Ancak temelinde, zaman yönetiminin yetersizliği ve verimsiz çalışma şekli istenilen sonucu almayı engellemektedir. Pomodoro tekniğini kullanarak başarısızlığa neden olan dinamikleri ortadan kaldırmak, verimli ve üretken bir şekilde çalışmak, çalışmaların başarı ile sonuçlandığına şahit olmak mümkündür.

Pomodoro Tekniği Uygulama Adımları

Pomodoro tekniği, her yaş grubundan bireyin kolayca uygulayabileceği yöntemler arasındadır. Tekniği uygulamaya başlamak için, basit işlevli bir saate sahip olmak yeterlidir. Pomodoro tekniğini öğrenmek ve uygulamak oldukça kolaydır. Pomodoro tekniğinden maksimum fayda sağlamak için, yöntemin en az 7 gün, mümkünse 21 gün boyunca sürdürülmesi önerilmektedir. Tekniği uygulamaya başladıktan hemen sonra zaman yönetimi konusunda fikir sahibi olmak mümkündür. Ancak çalışma sonuçlarının verimlilik ve başarı kriterlerini karşılamak için belirtilen süre boyunca uygulamayı sürdürmek gerekmektedir. Pomodoro tekniğini uygulamaya başlamak için, aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Hedef Belirleme

Pomodoro tekniğinin ilk adımı spesifik bir hedef veya görev seçilmesidir. Bu hedef bir projenin tamamlanması, bir ödevin hazırlanması olabilmektedir. Pomodoro tekniğini uygularken birden çok görev ile de çalışmak mümkündür. Ancak her bir görev için ayrı Pomodoro akışı izlenmelidir. Seçili hedefleri küçük başlıklar altında toplamak, mola vererek çalışmak ve görevlerin takibini yapmak, tekniğin uygulama aşamasında kullanılan adımlardır.

Çalışma Zamanı

Tekniği uygularken, belirlenen hedef üzerinde çalışmaya başlamadan önce zamanlayıcının yada saatin 25 dakikaya ayarlanması gerekmektedir. Bu süre Pomodoro tekniğini uygularken temel alınan çalışma zamanını ifade etmektedir. Uygulayıcı, saatini 25 dakikaya kurduktan sonra odaklı bir şekilde çalışmaya başlayabilir. Süreç tamamlanana kadar, çalışma akışı devam ettirilmelidir. Çalışma zamanının bölünmemesi için uygulayıcının telefonunu mümkünse sessize alması önerilmektedir.

Bu şekilde odak dağıtan uyaranlardan, kısmen de olsa izole olmak mümkün hale gelmektedir. Pomodoro tekniğini uygularken 25 dakikalık çalışma zamanında araya başka işlerin dahil edilmesi de kesinlikle önerilmemektedir. Aciliyeti bulunan işlerin mola zamanına kaydırılması, teknikten alınacak verimi arttırmaktadır. Tekniği uygularken olası bölünme durumunda ise saatin sıfırlanması ve çalışma zamanına yeniden başlanması gerekmektedir.

Mola Aşaması

Uygulayıcı Pomodoro tekniğine başladığında, ilk periyot olan 25 dakikalık çalışma süresini tamamladığında, istisnasız bir şekilde kendine 5 dakikalık mola aşaması vermelidir. Tekniği uygularken verilen molalarda, üzerinde çalışılan proje yada ödev dışında konularla ilgilenmesi önerilmektedir. Bu nokta, tekniğin işlevselliği için büyük önem taşımaktadır.

Mental yorgunluğu azaltmak için bir kahve molası vermek, nefes egzersizleri yapmak yada bir arkadaş ile kısa telefon görüşmesinde bulunmak mola aşamasında kullanılabilecek alternatifler arasındadır. Pomodoro tekniğinin mola aşaması da tıpkı çalışma zamanı gibi mutlaka belirtilen sürelerde gerçekleştirilmelidir. Bu süre ne 5 dakikadan az ne de fazla olmalıdır.

Döngünün Devamı

Pomodoro tekniğini uygularken, ilk iki aşamadan sonra aynı döngünün devam ettirilmesi gerekmektedir. 25 dakikalık çalışma, 5 dakikalık mola aşaması ile o gün için belirlenmiş hedef tamamlanana kadar döngü sürdürülmektedir. Bu döngü, kişinin çalışmaya ayırdığı zaman aralığına, görev tanımına, projesinin uzunluğuna yada uygulayıcının konsantrasyon süresine göre değişmektedir.

Bazı kişiler 3 periyottan oluşan döngü ile o günkü işlerini tamamlarken, bazıları 5 yada daha fazla döngü ile çalışmalarını sürdürebilmektedir. Önemli olan Pomodoro tekniğinin doğru akışta ve verilen uygulama adımları ile yürütülmesidir. Eğer uzun soluklu projelerde Pomodoro tekniği uygulanıyorsa, günlük maksimum 5 periyot ile döngünün devam ettirilmesi önerilmektedir.

Uzun Mola Süreci

Pomodoro tekniği uygulama adımlarından bir diğeri de uzun mola süreçleridir. Teknik uygulamaya başladığında, 4 Pomodoro döngüsü tamamlandığı durumda mutlaka uzun mola verilmelidir. Teknikte kullanılan uzun mola süreleri, 15 ilâ 20 dakika arasında önerilmektedir. Uygulayıcının 4 Pomodoro yaptıktan sonra uzun mola vermesi, üzerinde çalıştığı projenin verimliliğini ve etkisini arttırmaktadır.

Pomodoro tekniğini uygularken, eğer kısıtlı bir zaman sürecinde çalışmak mümkün olursa, 25 dakikalık çalışmayı daha az süreye çekmek de mümkün olmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, tekniğin uygulama adımlarının birebir takip edilmesidir. Çalışma zamanı, mola, döngünün devamı ve uzun mola şeklinde ilerleyen uygulayıcı, teknikten en yüksek faydayı alabilmektedir.

Raporlama

Pomodoro tekniğinin son uygulama adımı raporlama olarak ifade edilmektedir. Raporlama aşaması, uygulayıcının zaman yönetimi konusunda hangi seviyede olduğunu görmesini sağlamaktadır. İdeal bir raporlama için hedef belirleme sürecinde oluşturulan listelerin kontrol edilmesi önerilmektedir.

Tekniği uygularken, kaç Pomodoro döngüsü tamamlandığı raporlamanın temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bölünmüş olan periyotların tespit edilmesi de tekniği uygularken karşılaşılan olası durumların tespit edilmesi ve mümkünse dönüştürülmesi için fikir sunmaktadır. Uygulayıcının mevcut hedefine göre çıkan raporlama sonucu, tekniğin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için de önemli ipuçları vermektedir.

Pomodoro Tekniğini Kimler Uygulamalıdır?

Pomodoro tekniği öğrenciler, çalışanlar, eğitmenler ve her kademeden yöneticiler için aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak spesifik ve yaygın olarak tekniği uygulayanlar arasında yazılım ve IT alanında çalışanlar, tasarım işiyle uğraşanlar, öğrenciler ve yaratıcılık gerektiren mesleklerde yer alanlar bulunmaktadır.

Üretimlerinin özgün ve nitelikli olması için uygulayıcılar bu teknikten yararlanmaktadır. Sınav dönemi gibi yüksek konsantrasyona ihtiyaç duyulan süreçlerde de Pomodoro tekniği öğrencilerin yardımcısı olmaktadır. Pomodoro tekniği tüm iş alanlarına, ödevlere ve sorumluluklara uygulanabilmektedir. Odaklanma ve zaman yönetimi konusunda sorun yaşayan kişiler, başarı oranlarını bu teknik ile arttırabilir.

Pomodoro tekniği, yaşam akışında zaman yönetimini ideal seviyeye taşırken, bireylerin daha üretken olmasını ve potansiyellerini gerçekleştirmesini desteklemektedir. Günümüzde birçok freelancer çalışan da Pomodoro tekniğinden yararlanmaktadır. Zaman planlamasının daha güç gerçekleştiği bu çalışma modelinde Pomodoro tekniği, etkili ve verimli bir iş akışı için tercih edilmektedir.

Pomodoro Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

Pomodoro tekniği hem iş hayatında hem de akademik alanda kişilere birçok avantaj sunmaktadır. Tekniğin öne çıkan faydaları ve avantajları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

  • Zaman kontrolü ve verimli çalışma
  • Planların ve hedeflerin oluşturulması
  • Motivasyon faktörü ve üretkenliğin arttırılması

Pomodoro tekniği, uygulayıcıların belirlemiş oldukları hedeflerini ne kadar sürelerde gerçekleştirdiklerini ve zamanlarını etkili şekilde kontrol edebildiklerini göstermektedir.

Tekniğin önemli avantajlarından biri de çalışma akışındaki bölünmelerin en aza indirilmesi olarak açıklanmaktadır. Böylece zamanın kontrolü uygulayıcıya ait olabilmektedir. Verimli çalışma temposu yaratılması, tekniğin öne çıkan avantajlarından bir diğeridir. Pomodoro tekniği zaman yönetiminin düzenlenmesine yardımcı olduğu için, uygulayıcıların planlarını ve hedeflerini net olarak belirlenmesi ve hayata geçirmesi mümkün hale gelmektedir.

Pomodoro tekniği kısa çalışma zamanları ve molalardan oluştuğu için kişisel motivasyonun artmasına da yardımcı olmaktadır. Tamamlanacak işlerin belirlenmesi, çalışma sürelerinin tanımlanması, bireylerin daha motive şekilde ilerlemesini desteklemektedir. Tekniğin uygulama adımlarının son aşamasında yer alan raporlama da çalışma motivasyonunu artıran etkenler arasında gösterilmektedir.

Pomodoro Zamanlayıcı Önerileri

Pomodoro tekniğini uygulamaya başlamadan önce, periyotların sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için zamanlayıcı kullanılması önerilmektedir. Teknikte kullanılan popüler yardımcı araçlar ve zamanlayıcı önerileri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Toggl

TOGGL birçok farklı amaçla kullanılan zamanlayıcı araçlarından biridir. Zaman takibi ve raporlama gibi ekstra özellikler de sunan TOGGL, Google Chrome eklentisi ile de kolayca kullanılmaktadır. TOGGL kullanırken seçili bir görevin açıklanması ve zamanlayıcının çalıştırılması yeterli olmaktadır. Pomodoro tekniği büyük projelerde uygulanacak ise hedeflerin küçük parçalara bölünmesi ve çalışma akışının bu doğrultuda oluşturulması TOGGL ile mümkün olmaktadır. TOGGL ile alınan raporlar, tekniğin periyotlarının incelenmesine ve sonuçların değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Pomodoro Tracker

Pomodoro tekniğini uygulayan kullanıcılar için özel olarak geliştirilen Pomodoro Tracker, işlevsel bir zamanlayıcı aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar tarafından da desteklenen Pomodoro Tracker, tekniğin kolayca yürütülmesini sağlamaktadır. Pomodoro Tracker temel özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

  • Zamanlayıcı özelliği
  • Hedef belirleme
  • Görev açıklamaları
  • İstatistikler

Be Focused

Pomodoro tekniğini eğlenceli bir serüvene dönüştürmeyi amaçlayan Be Focused, tüm bilgisayarlar ve mobil cihazlar tarafından desteklenmektedir. Tekniğin uygulama sürecinde odaklanma seviyesini yükseltmeyi amaçlayan Be Focused, işlevsel özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Be Focused aracının sunduğu hizmetler arasında görevlerin listelenmesi, günlük planların oluşturulması yer almaktadır. Be Focused sunduğu istatistiki veriler ile uygulayıcının Pomodoro sonuçlarını analiz etmesine yardımcı olmaktadır.

Flat Tomato

Pomodoro tekniği için özel olarak geliştirilen bir diğer araç ise Flat Tomato olarak belirtilmektedir. Flat Tomato ’nun yaygın olarak kullanılma nedenleri arasında basit ve anlaşılır arayüzü yer almaktadır. Pomodoro tekniğinin her aşamasında ve uygulama adımında yararlanılan araç, iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda da çalışmaktadır. Pratik ve işlevsel özellikleri ile fark yaratan Flat Tomato, verimli bir Pomodoro döngüsü için tercih edilmektedir.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu