İşNedir?TeknolojiYaşam

Girişimcilik Nedir? Girişimcilerde Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Girişimcilik, ekonomik alanda ürün yada hizmetlerin ortaya konulması için, tüm süreç ve faktörlerin bir araya getirilmesi ile yeni fırsatların, yeni değerlere dönüştürülmesini içeren organizasyonların oluşturulmasını ifade etmektedir. Girişimcilik kavramı en genel ifadesiyle, tanımlı riskleri üzerine alan, yeni bir iş akışı başlatan kişilerin yaptıkları atılımları açıklamaktadır. Günümüzde en sık karşılaşılan kavramlardan biri olan girişimcilik, teknolojik dönüşüm ile hız kazanmaktadır. 

Girişimciler, hayal ettikleri ve uygulamaya koymak istedikleri projeleri gerçekleştirmek için teknolojik altyapılardan yararlanmaktadır. Son yıllarda birçok kişi, kurumsal oluşumlara bağımlı şekilde çalışmaktansa, kendi işlerini kurmayı tercih etmektedir. Çalışma koşullarının ağırlaşması, tatmin edici maddi geri dönüşümlerin alınmaması, bireyler için bu süreci ve kararı desteklemektedir. Gelir kaynaklarını çoğaltmak ve mevcut gelirlerini arttırmak isteyen kişiler, yeni girişim projelerini uygulamaya koymak için harekete geçmektedir.

Girişimci Kimdir?

Hepimizin hayatımızın bir döneminde hayaller kurduğu, bu hayaller doğrultusunda hedefler oluşturduğu ve yeni bir yaşam düzeni için planlar yaptığı olmuştur. Ancak iş yaşamının dinamikleri ve alınacak riskler nedeniyle birçok kişi hayallerinden ve hedeflerinden vaz geçmektedir. Kurulu düzeni içerisinde, güvenli alanlarında, sabit gelirleri ile mutlu olmaya çalışan bireyler, hayallerini erteleme eğilimi göstermektedir. Toplum içerisinde belirlediği hedefleri yerine getirmek için tüm riskleri göze alan, projesine güvenen ve bu yolda adım atan kişiler ise “Girişimci” olarak tanımlanmaktadır. 

Geleneksel sistemde kendi işinin sahibi, serbest meslek erbabı olarak bilinen bu kişiler, günümüzde girişimci olarak adlandırılmaktadır. Özellikle Y kuşağı bireylerin çalışma trendleri arasında gösterilen girişimcilik, daha özgür iş yapma modelini benimseyenlerin favorisi haline gelmektedir. Rekabet ortamının her geçen gün daha da sertleştiği günümüzde, yeni bir proje ile iş hayatına atılan girişimcilerin bir çoğu, yeterli hazırlık aşamasından geçmedikleri için başarısız olabilmektedir. Girişimci adaylarının hizmet yada ürünlerini satmak istedikleri sektöre ait etkili bir fizibilite çalışması yapması, mevcut ve potansiyel riskleri analiz ederek hareket etmesi, başarılı olma potansiyellerini artırmaktadır.

Girişimciler Ne Yapar?

Yeni dünya düzeni olarak belirtilen dijital çağ içerisinde girişimcilerin tek bir proje yerine farklı hizmet alanlarında odaklandığı görülmektedir. Alternatif gelir kaynakları yaratmak, tutulmayan bir proje nedeniyle zarar görme potansiyelini karşılamak amacıyla, girişimciler farklı hizmet alanlarında aktif olarak yer almaktadır. Toplumda girişimciliğin kolay yönetilebilir olduğuna dair yanlış bir algı bulunmaktadır. Girişimciler 9 / 5 sisteminde kurumsal yaşamda çalışan bireylere göre elbette daha özgürdürler. Ancak bu onların daha az çalıştığı anlamına gelmemektedir. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir ürün yada hizmeti sektöre dahil etmek, hedefleri tutturmak dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir. 

Toplumda merak edilen konuların başında da girişimcilerin tam olarak ne yaptıkları gelmektedir. Girişimcilerin görev tanımları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • Spesifik bir şirket stratejisinin oluşturulması.
 • Pazar analizi, sektör analizi ve rekabet analizinin gerçekleştirilmesi.
 • Hedef kitle analizlerinin yapılması.
 • Girişimi finanse etme potansiyeli bulunan yatırımcıların bulunması ve görüşülmesi.
 • İlgili girişimin sürekliliği adına gelirlerin ve yatırımların oluşturulması.
 • Yatırımların ve teşviklerin efektif şekilde düzenlenmesi.
 • Sunulacak ürün yada hizmet ile ilgili iş sahalarının analiz edilmesi.
 • Sektörde yer alan eksiklerin tespiti ve projeye dahil edilmesi.    
 • İş alanı için envanterlerin, insan gücünün, üretim şekillerinin belirlenmesi.
 • Şirket stratejisi kapsamında belirli bir çalışma sistemi kurulması.
 • Potansiyel müşterilerin ilgili projeye yakınlıklarının ölçümlenebilmesi için gerekli araştırmaların ve kamuoyu yoklamalarının yürütülmesi.
 • Belirlenen proje için reklam ve tanıtım çalışmalarının hazırlanması.       

Girişimci Olmanın Yolları Nelerdir?

Girişimci olmak için öncelikle somut bir fikre ve projeye sahip olmak gerekmektedir. Sunulacak ürün yada hizmet hakkında fizibilite çalışmalarının yapılması, iş akışının planlanması, girişimcinin hayata geçireceği oluşumun genel çerçevesini çizmektedir. Küçük ölçekli işletmeler genellikle bir fikir üzerinden meydana getirirler. Lokasyon bazlı bir girişim yada global ölçekte hizmet verecek bir oluşumun aynı stratejilerle ilerlemesi beklenmez. 

Fikrin somut hale getirilmesi, hedef kitlelerin belirlenmesi, girişimin büyüklük çerçevesini de oluşturacaktır. Girişimci olmak elbette sadece somut bir fikre sahip olmakla sınırlı değildir. Fikrin ve projenin etki alanını hesaplamak ve o doğrultuda aksiyon almak yapılması gereken en doğru işlemdir. Fikri ile entegre edilecek, veri analizlerine dayanan iş planları da girişimcilik yolculuğunda yol haritasını oluşturan dinamikler arasında yer alacaktır. Girişimci olmanın yolları, girişimci adaylarının kendilerine sorması gereken bazı sorulardan geçmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

Ürün / Hizmet Tanıtımı

Spesifik bir fikrin somut projeye dönüşmesi için, girişimcilerin düşünmesi gereken konular arasında ürün yada hizmet tanıtımları gelmektedir. Girişimcilik ile piyasaya sürülecek olan ürün yada hizmetin içeriği nasıl olmalıdır? Nasıl bir görüntü vermelidir? Ürün içeriğinde hangi malzemeler kullanılmalıdır? Ve tüm bunların tanıtımı nasıl yapılmalı, potansiyel ve mevcut müşterilere nasıl ulaşılmalıdır? Belirtilen sorulara verilecek net yanıtlar, girişimci olma yolunda adaylara yardımcı olmaktadır.

Pazar Analizleri

Piyasaya sürülecek bir ürün yada hizmet için pazar analizi yapmak, girişimci olmanın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Hedef kitlenin belirlenmesi, projenin hangi sektörde ve hangi alanlarda aktif olarak yer alması gerektiğinin belirlenmesi pazar analizlerinin temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Fiziki bir Showroom yada ofis açılacaksa lokasyonunun da bu analizler doğrultusunda belirlenmesi, girişimin başarısını doğrudan etkileyecektir.

Rekabet Analizi

Girişimci adaylarının projelerini hayata geçirmeden önce yapması gereken araştırmalar içerisinde rekabet analizi ön plana çıkmaktadır. İlgili ürün yada hizmet için rakipler kimlerdir? Rakiplerin ve girişimcinin güçlü yanları nelerdir? Rakiplerin ve girişimcinin zayıf yönleri, tehditleri nelerdir? Hangi fırsat alanlarına sahiptir? Tüm bu soruların yanıtları basit bir SWOT analizi ile kolayca tespit edilmektedir.

Pazarlama Süreci

Proje aşamasından geçirilen ve sunulmaya hazır olan bir ürün yada hizmetin, hedef kitle ile nasıl buluşturulacağının belirlenmesi, pazarlama sürecini başlamaktadır. Günümüzde internet ortamında varlığı bulunmayan hiçbir marka yada oluşuma güven duyulmamaktadır. Potansiyel müşteri kitlesinin ürün yada hizmet hakkında fikir sahibi olabilmesi için, temel bir web sitesine sahip olmak, sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almak, girişimciye ait ürün yada hizmetin pazarlaması için uygulamaya alması gereken konular arasındadır. Organik çalışmaların yapılmasının ardından ücretli reklamlar, promosyon ve tanıtım kampanyaları gibi çalışmalarla pazarlama sürecinin desteklenmesi önerilmektedir.

Satış Ağının Kurulması

Dijital çağ döngüsünde reklam, pazarlama ve satış çalışmaları da internet üzerinden yürütülmektedir. Fiziki bir ofis yada satış mağazasına sahip olunsa da, sosyal medya kanallarından ve satış sitelerinden yararlanmak, yeni bir girişimin geniş kitlelere duyurulmasında büyük fayda sağlayacaktır. Girişimci belki de sadece E-Ticaret ile satış ağını kurmayı tercih edecektir. Seçimi ne olursa olsun, girişimcinin net hedeflerle belirlenmiş satış kanallarına sahip olması, sunduğu projenin etki alanını genişletmektir. Potansiyel müşterin teşvik edilmesi, mevcut müşterilerin sadakatinin artırılması da satış konusunda gündeme alınması gereken çalışmalar arasında gösterilmektedir.

Girişimci Olmanın Avantajları Nelerdir?

Girişimci olmak elbette bazı riskleri göze almayı gerektirmektedir. Süreç içerisinde dezavantajlı alanlara da rastlansa da girişimcilik genel olarak birçok kişi için avantajlı bir başlangıç yaratmaktadır. Girişimci olmanın avantajları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Özgür Çalışma Alanı

Kurumsal yapılar içerisinde kendini sıkışmış hisseden birçok kişinin tercihi, girişimcilikten yana olmaktadır. Otorite ile iletişim sorunu bulunan, emir almaktan ve yönetilmekten hoşlanmayan kişiler, kendileri için girişimcilik çatısı altında daha özgür çalışma alanları yaratabilmektedir. Kendi işinin patronu olma fikri, birçok kişiye cazip gelmektedir. Girişimcilik de bu fırsatı ve avantajı kişilere sunmaktadır.

Yüksek gelir Potansiyeli

Özel bir şirket bünyesinde yada kamu sektöründe aktif olarak çalışan bireylerin, gelir potansiyelleri belirlenmiş sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu sınırların üzerine çıkacak bir gelire sahip olmak ise neredeyse imkansızdır. Girişimcilik ise bireylerin hem özgürce çalışabilecekleri bir alan yaratır hem de gelir kaynaklarının sınırlanmamış şekilde yükseltilmesini sağlayabilir. Girişimcinin sunduğu ürün yada hizmete göre sınırsız bir gelir kaynağı oluşturmak mümkün olabilir.

Başarı ve Tatmin Duygusu

Birçok kişi başarılı işlere imza attığında içsel motivasyonu yükselir. Geleneksel çalışma modelinde, görev tanımlarının belirlenmiş olması nedeniyle, başarı kavramı daha yüzeysel işlerle sınırlı olmaktadır. Girişimcilikte ise yeni bir fikir bulmak, bu fikri projeye dönüştürmek, projeyi kitlelerle buluşturmak, süreci aktif olarak yönetmek başarı ve tatmin duygusunu katlar. Özellikle projenin tutulması ve kar etmesi halinde yaşanılan başarı hissi girişimcileri yeni projeler yaratmaya da yönlendirmekte, teşvik etmektedir. Başarı duygusu bireyleri her zaman daha etkin ve aktif biri haline dönüştürmektedir.

Yaratıcılık Faktörü

Yapılan araştırmalar, girişimcilerin özel bir yaratıcılık becerisine sahip olduklarını göstermektedir. Yaratıcılık çoğu zaman düşünülmeyeni düşünmek, ihtimalleri değerlendirmek, yeni ve özgün fikirler üretebilmek olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilerin sunmak istedikleri projeler de genellikle özgün ve yaratıcı detaylarla oluşturulmaktadır. Bir girişimcinin  başarısı, sunduğu projenin etki alanının genişliği, ilgili projenin ne kadar yaratıcı ve işlevsel olduğu ile doğru orantılıdır. Sadece proje sürecinde değil, reklam, tanıtım ve pazarlama süreçlerinde de yaratıcı fikirlere yer verilmesi, girişimin başarısını sürdürülebilir kılmaktadır.

Finansal Kontrol

Girişimciler için hem avantaj hem de dezavantaj gibi görünün konuların başında finansal kontrol gelmektedir. Girişimin başarısı da, girişimcinin finansal konulardaki yönetim becerilerine ve kontrolüne bağlıdır. Bir girişimcinin her bir süreç adımında profesyonel bilgiye sahip olması beklenmez. Finansal konularda gerekli durumlarda destek almak, finans danışmanları ile çalışmak da süreç yönetiminde ve kontrolünde avantaj sağlamaktadır. Girişime ait yatırımların analiz edilmesi, yorumlanması, şirket bünyesindeki nakit akışlarının hesaplanması gibi finansal kavramlar çoğu zaman dışarıdan alınan destekler ile yürütülmektedir.

İtibar Kazanmak ve Bilinirlik

Girişimcinin başarısı yeni bir iş kurması, yeni bir hizmet yaratması, istihdam alanları sunması ile bağlantılıdır. Girişimin başarılı olması ve potansiyel geleceği de girişimciye itibar ve bilinirlik kazandırmaktadır. Girişimcinin itibarı, hedef kitlesi ve bağlantıda olduğu kurum ve kuruluşların takdiri ile oluşmaktadır. İtibar sahibi olmak, saygı duyulmak insanların temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Girişimci olmak müşteri kitlesi ve sektörde bilinirliğe sahip olmayı mümkün kılarken, standart bir işte çalışırken kazanılacak itibarı da çok üst seviyelere çıkarabilir. Elon Musk’ın herhangi bir şirket bünyesinde çalıştığını düşündüğümüzde, onu tanıyan sadece iş çevresinde bulunan ekip arkadaşları olacaktır. Ancak Musk’ın girişimleri ve sunduğu projeler ile bugün dünya üzerinde adını duymayan birine rastlamak neredeyse imkansızdır. Girişimci olmanın belki de en tatmin edici avantajlarından biri de itibar kazanma ve bilinirlik olarak gösterilmektedir.

Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Dünya genelindeki tüm girişimciler incelendiğinde, bazı temel ortak özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Örneğin kendine güven duymayan bir girişimciye rastlamak neredeyse imkansızdır. Hem kendine hem de sunduğu projeye güveni tam olan bir girişimcinin de başarısız olması mümkün değildir. Girişimciler, riskleri göze alabilen, gerekli koşullarda geri adım atmaktan çekinmeyen, yeniden başlama ve süreci yeniden başlatma becerisine hakim olan kişiler arasından çıkmaktadır. Sektörel riskleri üstlenme yeteneği gelişmiş, risk yönetimi konusunda profesyonel bir yaklaşım sergileyen girişimciler, projeleri globale yayılan bireylerdir.

Bir girişimcinin, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken içsel motivasyonu yüksektir. Girişimcilerin hem bireysel hem de toplumsal bazda düşünmesi gerekmektedir. İş yaşamı konusunda temel bilgilere sahip, geleceği ön görebilen kişiler iyi bir girişimci adayı olarak gösterilmektedir. Problem çözme becerisi de bir girişimcinin sahip olması gereken nitelikler arasında yer almaktadır. Çünkü süreç içerisinde her detay planlandığı gibi gitmemektedir. Girişimci karşılaştığı sorun ve problemlerin üstesinden gelebildiği ölçüde başarıya yaklaşmaktadır. Başarısının da sürdürülebilir olması, yeni fırsatları görebilmesi ve yorumlaması ile mümkün hale gelmektedir. girişimcilerin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

İleri Görüşlü Olmak

Girişimcilerin ortak özellikleri arasında gelecek için aksiyon almaları bulunmaktadır. Her girişimci geleceği şekillendiren projelere imza atmak isteyecektir. Yapılmayanı yapmak, düşünülmeyeni düşünmek, ileri görüşlü olmayı gerektirmektedir. Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde gözlemleyen, bu ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda hareket eden kişiler vizyon sahibi girişimciler arasına girmeyi başaracaktır.

Motivasyonu Korumak

Geleneksel sistemde bir çalışanın motivasyonu düştüğünde, genellikle ekip lideri yada arkadaşları tarafından desteklenir, motive edilir. Bir girişimcinin sahip olması gereken nitelikler arasında, içsel motivasyonunun bulunması ve motivasyonunu koruma becerisini geliştirme konusunda hevesli olması gelmektedir. Girişimci ruhu olarak tanımlanan da aslında tam olarak budur. Motivasyonu bulunmayan bir girişimcinin başarılı olmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Girişimciler motivasyonlarını her zaman kendileri yaratmalıdır. Elbette proje yöneticileri, ekip arkadaşları ile birbirlerini destekleyen yaklaşımlar içerisinde olabilirler ancak girişimcinin yüksek bir motivasyona sahip olması tüm zinciri olumlu anlamda besler.

Zamanın Yönetilmesi

Girişimciler için öncelikli konuların başında zaman yönetimi gelmektedir. Bir girişimci çok çalışmak yerine çalışma zamanlarını iyi değerlendirme kapasitesine sahip olmalıdır. Bu şekilde kişisel performans yönetimini sağlarken, projesini geliştirmek için de yeterli zaman yaratabilmektedir. Zaman yönetimi konusunda sorun yaşayan girişimciler, günün onlara yetmediği fikrine kapılır. Başarının zaman yönetimi ile doğru orantılı olduğu düşünüldüğünde, girişimcilerinde günlerinin her anlarını planlamaları ve zaman yönetimi konusunu öncelikleri haline getirmeleri gerekmektedir.

Özgüven Faktörü

Özgüveni düşük bir girişimcinin alması gereken risklerden kaçındığı görülmektedir. Girişimcilik tanımı içerisinde derin bir yere sahip olan risk yönetimi ancak güçlü bir özgüven ile yerine getirilmektedir. Girişimcinin özgüven sorunu yaşadığı durumlarda, tereddütlü hareket eğilimi göstermesi de kaçınılmaz olacaktır. Ancak girişimcilik ileriyi görürken, gerekli aksiyonların alınmasını da içermektedir. Her tereddüt girişimci için kaçırılan bir fırsat olarak karşısına çıkacaktır. Girişimcilerin özgüvenlerini geliştirmek ve yükseltmek için yapabileceği çalışmalar da bulunmaktadır. Kendine, sunduğu projeye inancını geliştiren bir girişimci, doğal olarak daha yüksek bir özgüven inşa edebilir hale gelecektir.

Yönetim Becerileri  

Girişimcinin birlikte, aynı amaç ve misyon için hareket eden ekibe sahip olması, projenin başarısını garantileyen adımlardan biri olacaktır. Girişimin belirlenen hedeflere ulaşması, girişimcinin yönetim becerileri ile şekillenmektedir. Bir işin tek başına yapılması ve yürütülmesi neredeyse imkansızdır. Ancak iyi bir ekiple oluşturulan stratejiler ve uygulama adımları, projeyi bir üst seviyeye taşıyabilmektedir. En olumlu ve hedeflenen sonuçların alınması, girişimcinin yönetim becerilerinin kapasitesi ile gelişmektedir. Ekip üyelerinin her zaman motive tutulması, verimlerin yükseltilmesinde etkili rol almaktadır. İdeal ekip yönetimi için de temel bilgi ve becerilerin bir girişimcide bulunuyor olması, gerekli nitelikler arasında yer alır.

Plânlama Yetenekleri      

Hangi sektörde yada işte yer alırsanız alın, bir projenin planlı şekilde yürütülmesini başarıya giden yolda en ideal zemini hazırlar. Girişimcilik projesine ait planların tam olarak oluşturulması, aksiyon adımlarının belirlenmesi, girişimcinin planlama yeteneklerine bağlıdır. Her bir stratejinin ve uygulama adımının planlara dahil edilmesi, ilerlemenin en hızlı yolunu göstermektedir. Girişimciler süreç içerisinde atladıkları bir nokta olup olmadığını da ancak iyi bir planlama ile fark edebilir. Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da planlama sürecinde gereğinden fazla zaman ayrılmasıdır. Girişimci gerekli temel hazırlarını ve planlarını tamamladıktan sonra aksiyon almak konusunda vakit kaybetmemek gerektiğini bilmelidir.

Finans Yönetimi

Girişimciler temel finansal konularda da bilgi sahibi olmalıdır. Hayata geçirilecek projeye dair detayların belirlenmesi,  giderlerin hesaplanması, finans yönetimin en iyi şekilde sağlanması için gereklidir. Sunulacak ürün yada hizmet için ayrılan sermayenin yönetilmesi, yeni yatırımların bulunması da girişimcinin finans yönetimi alanında sahip olması gereken nitelikler arasındadır. Bütçe tablolarından anlamayan, ekonomik bilgisi zayıf girişimciler yatırımlarını geri almakta zorlanabilir. Bir girişimcinin finansal alanda her konuda bilgi sahibi olması elbette beklenmemektedir. Ancak, girişimin hayata geçirilirken karşılaştığı risklerin hesaplanması, bütçe üzerinden aksiyon alınması gibi temel bilgiler, girişimciye ait projenin sürdürülebilirliğini destekleyecektir.

Esnek Olabilmek

Sabit bir işe ve gelire sahip olan kişiler için gelecek genellikle öngörülebilir ölçülerde şekillenir. Bir girişimci için bu durum geçerli değildir. Girişimcilikte her zaman yeni bir risk vardır ve olacaktır. Girişimcinin esnekliği, olayları soğukkanlılıkla karşılaması, risk yönetimi konusunda uzmanlaşması, başarının yolunu aralar. Değişen koşullara uyum sağlama yeteneği de, esneklik gerektiren alanlardan olmaktadır. Girişime ait tüm detayların içerisinde konumlandırıldığı bir girişimcilik projesi, daha esnek hareket etmeyi de mümkün kılmaktadır. Girişimcilerin ileri görüşlü olma nitelikleri, esneklik ile hareket edebilmelerini desteklemektedir. Beklenmeyeni beklemek ve olası tehdit durumlarını yönetmek, iyi bir esneklik becerisi ile daha kolay aşılmaktadır.

İletişim Becerileri      

Girişimcilerin sahip olması gereken nitelikler arasında iletişim becerileri de gelmektedir. İletişim iş hayatının kuşkusuz en temel dinamiklerinden biridir. Ekip üyeleri, potansiyel ve mevcut müşterileri, yatırımcıları ile iyi bir iletişim ağı oluşturamayan girişimcilerin, projelerini sürdürülebilir kılmaları oldukça zor olacaktır. İletişim sorunu yaşanan her aşama, girişimin bir sonraki adımına olumsuz şekilde yansıyacaktır. Girişimcilerin iletişim becerilerini her zaman geliştirmeleri, bu konuda kendilerine yatırım yapmaları önerilmektedir.

Dozunda Hırsa Sahip Olmak

Hırs kavramı toplumumuzda genellikle olumsuz bir yaklaşım olarak algılanmaktadır. Ancak bu durum girişimciler için geçerli sayılmamaktadır. Hırs faktörü, bir girişimci için başarısını güçlendiren temel unsurlar arasında bulunmaktadır. Ancak tehlikeli boyutlara ulaşan bir hırs, elbette kontrol altına alınmayı gerektirmektedir. Girişimcinin kendini teşvik edecek boyutta hırsa sahip olması işlevsel bir nitelik olarak gösterilirken, çizgiyi aşan bir hırs, girişimi de tehlikeye atabilmektedir. Dozunda bir hırsa sahip olmak, girişimcinin işini büyütürken de oldukça işine yarayacaktır. Projesini daha ileriye taşımak için içsel bir güç yaratan hırs faktörü düzenlenmediği takdirde yıkıcı sonuçlara da neden olabilmektedir. Girişimcinin hırs faktörünü kontrollü şekilde kullanması, başarısını destekleyen bir araç olarak yanında olacaktır.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu