İşNasıl YapılırNedir?Teknoloji

Kurumsal Online İtibar Nedir? Nasıl Yönetilir?

Online itibar, gerçek ve tüzel kişilerin, kurum ve kuruluşların, dijital dünyada yer alan tüm hareketlerinin nasıl algılandığının özeti olarak ifade edilir. Kurumsal online itibar ise ilgili işletme yada markanın kitleler ve rakip şirketler tarafından ne şekilde izlendiğinin, potansiyel ve mevcut müşteri tarafından nasıl bilindiğinin göstergesidir. 

Kurumsal online itibar yönetimi de işletmeye ait imaj çalışmalarının ve algıların belirlenme ve yönetilme sürecini kapsamaktadır. Kurumsal online itibar yönetiminin gündeme gelmesinin ve bu derece önemli olmasının nedeni de, teknolojik gelişmeler ile internet kullanımının artması, sosyal medya platformlarının aktif olarak kullanılması gösterilmektedir. 

Bireyler her bir işletme ya da marka için tüm dijital kanallardan fikirlerini, görüşlerini, beğeni ya da memnuniyetsizliklerini kolay bir şekilde ifade edebilmektedir. Kitlelerin işletmelerin ürün ve hizmetleri hakkında fikirlerini beyan ederken hiçbir denetime tabi tutulmaması, kurumsal yapıların imajlarının zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle kurumsal online itibar yönetimin belirli stratejilerle uygulamaya alınması önem arz etmektedir.

Online Kurumsal İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kurumsal online itibar yönetimi, şirket bünyesinde oluşturulacak bir departman üzerinden ya da dışarıdan alınacak danışmanlık hizmeti ile yürütülmektedir. Kurumsal online itibar yönetimi, ilgili kurum ya da işletmenin internet ortamında görüntülenen yüzünü, paylaşılan materyallerini, kitleler üzerinde bıraktığı izlenim ve imajın yürütülmesini içermektedir. Kurumsal online itibar, ilgili işletme yada kurumun, muhatap olduğu kişi ve kurumlar tarafından nasıl algılandığını ve sahip olduğu değeri göstermektedir. 

Kurumsal online itibar, ilgili kurumun hissedarları, potansiyel ve mevcut müşterileri, çalışanları, bağlantıda olduğu sosyal kurumlar, yazılı ve görüntülü medya araçları üzerinde ve genel internet kullanıcılarının zihinlerinde oluşan algıların toplamını ifade etmektedir. Online kurumsal itibar yönetimi kapsamında uygulama yapılan alanlar ise aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

 • Online kurumsal kimlik çalışması     
 • Online kurumsal imaj çalışması
 • Online kurumsal reklâm ve tanıtım çalışmaları

Online İtibar Etki Alanları

Günümüzde kurumsal online itibar yönetimi, dünya genelinde şirketler ve markalar için adından sıkça bahsedilen kavramlardan biri olmaktadır. Kurumsal online itibar, şirketlerin sanal ortam içerisinde kendilerini nasıl konumlandırdıkları, faaliyet ve aktivitelerini nasıl yönettikleri ile doğru orantılıdır. Kurumsal online itibar, doğru şekilde yönetildiğinde ilgili markanın ya da işletmenin elindeki en büyük güç kaynaklarından biridir. Online itibar kavramının ortaya çıkış nedeni ise teknolojik dönüşüm ve dijital çağın getirisi olarak görülmektedir. Yeni yaşam döngüsünde geniş kitleler zamanlarının büyük bir kısmını sosyal medya araçları ve diğer dijital platformlarda geçirmektedir. 

Bir işletme ya da marka hakkında fikir beyanında bulunmak da artık hiç olmadığı kadar kolaydır. Tüketicilerin değişen ihtiyaçları ve beklentileri kurumsal online itibar konusunda da belirleyici rol almaktadır. Müşteri kitleleri, spesifik bir ürün yada hizmet aldıklarında, bununla ilgili geri bildirimlerini, görüşlerini, memnuniyet yada memnuniyetsizliklerini internet ortamında paylaşabilmektir. Kurumsal online itibar yönetimi tüm bu süreçleri de kapsamak zorundadır. Müşteri memnuniyeti yaratmak, sadık müşteri kitlesi yaratmak isteyen işletme ve markalar online itibar yönetimlerine önem vermektedir.  

Kurumsal Online İtibar Neden Önemlidir?

Değişen dünya düzeninde insanların alışveriş alışkanlıkları, eğilimleri ve kendilerini ifade etme araçları da değişkenlik göstermektedir. Geleneksel sistemde radyo, televizyon, billboard gibi araçlarla oluşturulan kurumsal itibar ve imaj çalışmaları, günümüzde tamamıyla internet ortamına taşınmaktadır. Bu şekilde hem markalar hem de potansiyel müşterileri için tek yönlü değil, interaktif bir iletişim de gündeme gelmektedir. Tüketici kitleleri internet üzerinden arama motorları, sosyal medya platformları gibi birçok kaynak üzerinden ilgili işletme yada markaya kolayca ulaşmaktadır. 

Yaşanan dönüşüm içerisinde kurumsal yapıların da bu süreci en iyi şekilde yönetmesi beklenmektedir. Bir işletme ya da markanın internet dünyasında nasıl anıldığı, ilgili işletmeye büyük katkılar sağlayabileceği gibi büyük zararlar da verebilmektedir. İnternet üzerinde paylaşılan yanıltıcı bir görüntü veya videonun, ilgili marka yada işletmeyi nasıl zor durumda bırakabileceği yaşanan örneklerle görülmektedir. Potansiyel ve mevcut müşteri kitlesi için doğru bir imaj oluşturmak, güvenilirliği sürdürülebilir kılmak için işletmelerin uygulamaya alması gereken konuların başında kurumsal online itibar yönetimi gelmelidir.

Online Kurumsal İtibar Yönetim Alanları

Bir internet kullanıcısının, herhangi bir marka yada işletme hakkında fikir sahibi olmasının yolu arama motorlarında ilgili işletmenin adını yazması ile sağlanmaktadır. Bunun dışında sosyal medya hesapları aracılığıyla da marka yada işletme hakkında fikir edinmek mümkün olmaktadır. İşletmelerin genel itibar ve imajlarına bu kadar kolay ulaşılması, internet üzerinde her alanın kontrol edilmesini ve doğru şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. 

Markaların sahip oldukları web sitelerinin arama motoru algoritmalarına uygun şekilde tasarlanması, SEO (Search Engine Optimization) uyumlu içeriklere yer verilmesi, sosyal medya hesaplarının profesyonel şekilde yönetilmesi, kurumsal online itibarın oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. Efektif ve işlevsel bir kurumsal online itibar yönetimi için aşağıdaki alanlarda yürütülecek çalışmalar, beklentileri karşılayan sonuçları yaratabilmektedir.

Sosyal Medya Araçları

Bir marka yada işletme için Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında yer almak, rekabet avantajı sağlamaktadır.

Haber Siteleri

Ntvmsnbc gibi kullanıcıların popüler bulduğu ve ziyaretçi sayılarının yüksek olduğu haber sitelerinde yer almak, periyodik olarak bu sitelerde makaleler yayınlatmak marka bilinirliği ve online itibar yönetimi için fayda sağlamaktadır.

Arama Motoru Optimizasyonları

Bir marka yada işletmenin arama motoru sonuç sayfalarında (SERP Sonuçları) organik olarak üst sıralarda çıkması, hem bilinirliği hem de potansiyel müşterilerine ulaşması için oldukça önem taşımaktadır.

Görsel ve Video Siteleri

YouTube, Pinterest gibi görsel ve video içerik paylaşım siteleri, günümüzde kullanıcıların en fazla vakit geçirdiği sanal platformlar arasında yer almaktadır. Marka ve işletmelerin bu platformları aktif olarak kullanması, online kurumsal itibar yönetimi kapsamında avantaj sağlamaktadır.

Blog Sayfaları

Günümüzde birçok profesyonel işletmenin resmi web sitesinde blog sayfalarına ve içeriklerine rastlanmaktadır. Tüketici kitlesi ile daha interaktif iletişim kurmak ve samimiyet yaratmak, blog sayfaları üzerinden sağlanmaktadır. Bunun dışında Webrazzi gibi trend blog sitelerinde marka ve işletme hakkında paylaşımlar bulunması, bilinirliği ve online itibarı arttırmanın yolları arasında gösterilmektedir.

Forum Siteleri

İnternet kullanıcıları, merak ettikleri soru ve sorunların yanıtlarını forum siteleri üzerinden araştırma yaparak giderme eğilimi göstermektedir. Forum Donanım Haber gibi popüler forum sitelerinde paylaşılan yorum ve içeriklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, kurumun online itibarını zedeleme potansiyeli bulunan paylaşımlara müdahale edilmesi, korunması gereken imaj için önem taşımaktadır.

Online Sözlükler

Yapılan araştırmalar 15 / 45 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının Ekşi Sözlük, İnci Sözlük gibi platformları aktif olarak kullandığını göstermektedir. Kurumsal online itibar yönetimi kapsamında, bu platformda paylaşılan içeriklerin de gözlemlenmesi, olumsuz, yanıltıcı yada yanlış paylaşımların düzeltme yoluna gidilmesi, yapılması gereken çalışmalar arasında yer almaktadır.

Şikayet Siteleri 

Tüketicilerin ilgili marka ya da işletmeye ulaşmalarının, memnuniyetsizliklerini belirtmelerinin en kolay ve popüler yollarından biri de şikayet siteleri olmaya başlamıştır. Şikayetvar gibi trend siteler, tüketicilerin muhatap oldukları marka ve işletmeler için yorum bırakabilecekleri, herkese açık platformlar arasındadır. Arama motorları tarafından da indexlenen bu siteler, kurumsal bir yapının online itibarını tehdit etme potansiyeli taşımaktadır. İlgili sitelerde paylaşılan yorum ve geri bildirimlerin yakından takip edilmesi, iletilen soruna hızlı bir şekilde çözüm getirilmesi, kurumsal online itibar yönetiminin temel dinamikleri içerisinde yer almaktadır.

Online Ansiklopediler

Wikipedia gibi internet kullanıcıları tarafından yakından takip edilen platformlar da ilgili marka ve işletme hakkında fikir sahibi olmanın yolunu aralar. Marka yada işletmelerin misyonlarını, vizyonlarını, değerlerini, sundukları ürün yada hizmetlerin doğru şekilde ifade etmesi, tüm platformlarda imaj bütünlüğünün oluşturulması, verilmesi istenen mesajın net bir şekilde paylaşılması, kurumsal online itibar yönetimi için önemli kriterler arasında bulunmaktadır.

Kurumsal Online İtibar Yönetiminin Faydaları Nelerdir?       

İşlevsel bir kurumsal online itibar yönetimi çalışması, içeriklerin doğru şekilde yönetilmesini, aksiyon alınan her hamlenin kontrol edilmesini, arama motorları tarafından listelenen sayfaların analiz edilmesini, sosyal medya paylaşım istatistiklerinin ve yorumlarının değerlendirilmesini içermektedir. Elde edilen veriler üzerinden yapılan analizler, online itibar yönetimde oluşturulacak stratejilerin belirlenmesine de katkı sağlamaktadır. Bir kurum ya da markanın hangi alanlarda başarılı olduğunun, hangi alanlarını desteklemesi gerektiğinin belirlenmesi, kurumsal online itibar yönetimi içerisinde ele alınması gereken konular arasındadır. 

Doğru ve efektif şekilde yürütülen online kurumsal itibar yönetimi ile sağlanacak faydalar ise aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

 • Hedef kitlenin doğru şekilde yönlendirilmesi.
 • Marka ve müşteri arasındaki sadakatin pekiştirilmesi.
 • Yatırım konularında alternatiflerin genişletilmesi.
 • Sektörel ve global ölçekte rekabet avantajı sağlanması.
 • Tedarik zincirinin daha sağlam bir şekilde oluşturulması.
 • Etkin ve etkili çalışma ekiplerinin oluşturulabilmesi.
 • Kurumsal yapının etkin hale getirilmesi.
 • Satış hedeflerinin tutturulması.
 • Marka ya da işletme bilinirliğinin olumlu şekilde artırılması.

Online kurumsal itibar yönetiminde unutulmaması gereken en temel nokta ise bir marka ya da kurumun adından sıkça söz ettirilmesi değil, verilmesi istenen imajın ve algının doğru yaratılmasıdır. İlgili işletmelerin bu alanda kendilerini sürekli olarak güncellemeleri ve iyileştirme çalışmaları yapmaları, online itibarlarını bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı olacaktır.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu