Nasıl YapılırNedir?Teknoloji

Dijital İtibar Koruma Nedir? Nasıl Yönetilir?

Dijital itibar, kişilerin, markaların, kurum ya da kuruluşların, dijital platformlarda yansıttıkları imajı ifade etmektedir. İlgili kişi ya da kurumlar, dijital dünyada varlıklarını ortaya koyarken, hedef kitleleri tarafından sundukları imaj ile algılanır. Dijital itibar koruma, kişi ya da markaların tüm online paylaşımlarının takip edilmesini ve doğru şekilde yönetilmesini içerir. Online itibar koruma çalışmaları, marka ya da işletmelerin hem kendi paylaşımları hem de haklarında yapılan paylaşım ve yorumları içerir. Bilinçli yada bilinçsiz şekilde yapılan olumsuz paylaşımlar, yanıltıcı yorumlar kişi ya da markanın itibarını zedeleme potansiyeli taşır. Bu noktada dijital itibarın korunması için bazı çalışmaların hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulur. Web 2.0 sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, dijital itibar kavramı da öncelikler arasında girmeye başladı. Dijital PR olarak da ifade edilen online itibar koruma çalışmaları, günümüzde hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.

Dijital PR Neden Önemlidir?   

Bir marka ya da işletmenin bilinirliğinin artması, sunduğu ürün ya da hizmetin geniş kitlelere ulaşması için dijital PR çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital PR, ilgili marka ya da işletmenin, dijital dünyadaki itibarını yeniden şekillendirme, dizayn etme işlemlerini içerir. Markaların internet ortamında paylaştıkları her içerik, dijital itibar yönetiminin bir parçasını oluşturur. Web sitesi sayfaları, sosyal medya hesap paylaşımları, bloglar, ilgili kişi ya da markaların globalde bilinirliğini desteklemektedir. Bunun yanında, bir marka ya da işletme hakkında yapılan yorumlar, şikayetler ve geri bildirimler de dijital PR çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gereken alanlarını göstermektedir. İlgili marka ya da işletme için yapılan görsel, video, metin içeriği, sözlük yorumları gibi tüm dökümanlar, dijital PR çalışmalarında ele alınır. Bireysel ya da kurumsal kimlik çalışmalarını tehdit eden her bir paylaşım, dijital PR çalışmaları ve online itibar koruma yönetimleri ile kontrol altına alınır. Aksi durumda markanın yansıtmak istediği imaj, olumsuz bir algıya dönüşebilir. Pozitif algının yaratılması ve sürdürülebilmesi, dijital itibar yönetimi ile mümkün hale gelir.

Sanal İtibar Koruma Yönetiminin Bileşenleri Nelerdir?

İnternet kullanıcılarının, sanal platformlarda geçirmiş oldukları süreler giderek artıyor. Her internet kullanıcısı, düşünce ve yorumlarını herhangi bir onay mekanizması olmadan özgürce paylaşabiliyor. Bu durum marka ve işletmeler için açık bir tehdit halini alabiliyor. Sanal itibar koruma, birçok bileşenin eş zamanlı olarak yönetilmesi ile sağlanıyor. Dijital platformlarda paylaşılan her olumsuz içerik, markanın bilinirliğini ve itibarını olumsuz şekilde etkileyebilir. Dijital itibar koruma yöntemlerinin uygulanmasına yer alan temel bileşenler ise aşağıdaki şekilde ifade ediliyor.

 • İnternet ortamında kişi ya da markalar hakkında yayınlanan haberlerin ve tüm dijital içeriklerin incelenmesi
 • Kişi ya da işletmeye yönelik kasıtlı ve kötü niyetli yayınların tespit edilmesi
 • İlgili web sitelerine eklenen yanıltıcı ve spam yorumların belirlenmesi
 • Sosyal medya platformları üzerinden, spesifik hashtag kullanımı ile marka ya da kişiye zarar verebilecek gündemlerin oluşturulmasının önlenmesi
 • Online haber portalları, E-Dergi, blog içerikleri gibi kaynaklarda, kişi ya da marka kimliği ile örtüşmeyen yayınların, itibarı zedeleme potansiyeli olan içeriklerin tespit edilmesi

Dijital İtibar Koruma Yönetimi Nasıl Yapılır?

Dijital itibar sadece ünlü marka ya da kuruluşların değil, küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin, kişilerin, bilinirliklerini zedeleme potansiyeli bulunan her oluşumun ihtiyacı olan bir yönetim biçimidir. Kişilik haklarının ihlalinin engellenmesi, marka adının karalanmaya çalışılması gibi durumların önüne geçilmesi, dijital itibar yönetimi ile sağlanmaktadır. Dijital itibar koruma yöntemleri uygulama adımları ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • Gerekli durumlarda ilgili internet sitelerinden yanıltıcı içeriklerin kaldırılması
 • Harici web sitelerinde bilinçli yada bilinçsiz şekilde yayınlanan, itibar zedeleme potansiyeli bulunan içeriklerin düzeltilmesi, site yorumlarının sildirilmesi
 • Google Chrome gibi popüler arama motorlarının dizinlerinden ilgili yayınların kaldırılması
 • Arama motorlarından index sildirilmesi
 • İlgili kanun gereğince tespit edilen kötü amaçlı yayınların paylaşıldığı YouTube kanallarının kapatılması
 • İlgili video ya da videoların yayından kaldırılması ya da sildirilmesi
 • Haber portallarından ilgili içeriğin kaldırılması, tekzip yayınlatılması, ilgili haber içeriklerinin düzeltilmesi
 • Sosyal medya platformlarında yorum moderasyonu yapılması
 • Web sitesi yorum optimizasyonlarının uygulamaya alınması
 • Topluluk şikayet yöntemlerinin uygulanması
 • Gerekli durumlarda ilgili hukuk birimlerine konuların intikal ettirilmesi

E-Ticaret Siteleri ve Dijital İtibar Çalışmaları

Dijital itibar yönetimi kişisel markalardan, kurumsal yapılara kadar geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Belirli kitleler tarafından bilinirliğe sahip Influencerlar ya da büyük markalar dijital itibar yönetimi çalışmalarından yararlanmaktadır. Bunun dışında dijital itibarın oldukça önemli olduğu bir diğer alan ise E-Ticaret siteleridir. Rekabetin hiç olmadığı kadar yükseldiği online satış platformlarında, dijital itibarın sağlanması öncelikli konular arasında yer alır. E-Ticaret sitelerinin ziyaretçi sayılarının ve buna bağlı olarak satışlarının arttırılması, iyi bir dijital itibar ile mümkün olur. İnternetten alışveriş yapmanın yaygınlaştığı günümüzde, tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın almadan önce ilgili site için araştırma yapma eğilimi gösterir. Bu araştırmalar ilgili site hakkında yapılan yorumları ve görüşleri içerir. Tüketiciler ulaştıkları bu yorum ve görüşlerle E-Ticaret sitesi hakkında bir bakış açısı oluşturur. E-Ticaret siteleri için uygulamaya alınan dijital itibar yönetimi çalışmaları, tüketicilerin satın alma davranışlarını olumlu etkileme amacı taşır. Dijital dünyada ilgili site ya da sitede yer alan bir marka hakkında yapılan olumsuz yorumlar, tüketiciler açısından negatif bir imaj oluşturur. Bu durum ilgili sitenin tercih edilmemesine neden olabilir. Potansiyel ve mevcut müşterileri uzaklaştırma riski taşıyan bu durumlar, dijital itibar koruma yöntemleri ile önlenebilir. Tüketici kitlesinin alternatif sitelere yönelmesini engellemek, olumlu bir imaj yaratmak, müşteri sadakati sağlamak için dijital itibar yönetimi büyük önem taşır.

Online İtibar Yönetimi Önerileri

Online itibar yönetimi, kişi ya da markalar hakkında çıkan olumsuz yayın ve yorumların yönetilmesi ile sınırlı değildir. Kişi ya da markalar, dijital dünyada bilinirliklerini sağlarken, tüketicilerin haklarında olumlu bir yaklaşıma sahip olmasını desteklemelidir. Bunun için belirlenmiş stratejilerin hayata geçirilmesi ve üzerinde düşünülmüş bir dijital imaj oluşturulması gereklidir. İnternet üzerinden yapılan her olumsuz yorumun silinmesi tek başına işlevsel bir çözüm olmamaktadır. Online itibar yönetimi gerekli durumda gerekli aksiyonların alınmasını içermektedir. En temel online itibar yönetimi önerileri ise şöyle sıralanmaktadır.

Web Sitesinin Güçlendirilmesi

Yapılan araştırmalar, spesifik bir ürün ya da hizmet almadan önce tüketicilerin arama motorları üzerinden ön bilgi edinmeyi tercih ettiğini göstermektedir. Kişi ya da markaların sahip oldukları web sitelerini SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve SEM (Arama Motoru Pazarlaması) gibi çalışmalarla desteklemesi, hem bilinirliklerini hem de dijital itibarlarını güçlendirmektedir. SEO uyumlu içeriklere sahip bir web sitesi, arama motorları tarafından da ödüllendirilir. Arama motoru algoritmalarına uygun şekilde yapılandırılan web siteleri, organik sıralamalarda daha üst seviyelere konumlandırılırlar. Bu şekilde, ziyaretçilerin siteye daha kolay erişimi sağlanır. SEM çalışmaları ise güçlü rekabet ortamında ilgili sitelerin daha fazla ön plana çıkmasını destekler.

İçeriklerin Optimizasyonu

Online itibar yönetimi çalışmalarında yer verilen öncelikli konular arasında web sitesi içeriklerinin optimizasyonu gelmektedir. Olası olumsuz yorumların önüne geçmek, web sitesini kullanıcının aradığı spesifik anahtar kelimelerle optimize etmek, dijital itibar yönetiminin en işlevsel konuları arasındadır. Kişi ya da kurumlar web sitelerini güncellerken, içerik optimizasyonlarını hedef kitleleri doğrultusunda oluşturmalıdır. Hedef kitleye en uygun şekilde içerik düzenlemesi, tatmin edici bilgilere yer verilmesi ve site hızının arama motorları tarafından belirlenen kriterleri karşılıyor olması, dijital itibarın temelini oluşturmaktadır.

Sosyal Medya Kullanımı

Online itibar ilgili kişi ya da markanın sadece web sitesi ile sınırlı değildir. İnternet ortamında paylaşılan her veri potansiyel müşteri kitlesi tarafından takip edilmektedir. Bu nedenle dijital itibarın güçlendirilmesi için sosyal medya kanallarının da aktif şekilde kullanılması önerilmektedir. Marka ya da kişinin bilinirliğini daha fazla arttıran en önemli kriterlerden biri de tüm dijital kanallarda yer almaktan geçmektedir. Sosyal medya araçlarında, YouTube gibi video platformlarında varlıklarını aktif olarak konumlandıran kişi ve markalar, dijital itibarlarını sağlamlaştırır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli kriter ise sosyal medya kanallarında yapılan yorum ve görüşlerin takip edilmesidir. Tüketici kitlesi ile doğru iletişim içerisinde bulunmak, yapılan olumsuz görüşleri olumlu hale getirmek, online itibarı güçlendiren stratejiler arasında gösterilir.

Dijital PR Stratejisine Sahip Olmak

Online itibar tek bir kanal üzerinden, gelişigüzel yürütülebilecek bir alan değildir. Her başarı gibi dijital itibar yönetiminde de belirli bir stratejiye sahip olmak gereklidir. Dijital kanallarda ilgili kişi ya da marka hakkında yayınlanan içeriklerin incelenmesi, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, dijital PR çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bunların dışında belirli periyotlarla kampanyalar düzenlenmesi, güncel haber ve gelişmelerin hedef kitle ile paylaşılması dijital PR çalışmaları kapsamına girmektedir. İçerik pazarlaması, sosyal medya platformlarının reklam çalışmaları da oluşturulacak stratejiye eklenebilecek alanlar arasında gösterilmektedir.

Hukuki Yollara Başvurulması

Online itibar yönetimi için temel düzenlemelerin uygulamaya alınması, hedef kitle üzerinde belirlenmiş bir imaja sahip olmayı sağlamaktadır. Ancak tüm bunların dışında, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde düzenli olarak yapılan, itibar zedeleme potansiyeli bulunan, farklı nedenlerle paylaşılan yayınlara da rastlanmaktadır. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan bu paylaşımlar, şikayet sitelerine yanıltıcı içeriklerin eklenmesi, forum ve sözlük sitelerinde kötü niyetli yorumların bırakılması, haber portallarında gerçeği yansıtmayan görüşlerin sunulması olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumlarda kişi ya da markaların, dijital itibarlarını korumaları amacıyla hukuki yollara başvurması önerilmektedir. İlgili yasalarca belirlenen kanunlar, gerekli durumda gerekli yorumların kaldırılması ya da uygun yaptırımların gündeme getirilmesini sağlamaktadır.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu