İşNedir?Teknoloji

ERP (Enterprise Resource Planning) Nedir? Ne İşe Yarar?

ERP (Enterprise Resource Planning), işletmelerin rutin iş faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan yazılımları ifade etmektedir. ERP Türkçe karşılığı olarak iş hayatında “Kurumsal Kaynak Planlaması” olarak da bilinmektedir. ERP içeriğini oluşturan bileşenler ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • İşletmelerin mali işler ve muhasebesi
 • Satın alma işleyişi
 • Proje yönetimleri
 • Mevcut ve potansiyel risk yönetimleri
 • Mevzuat uyumlulukları
 • Tedarik zinciri süreçleri
 • Operasyonel birim kontrolleri

ERP (Enterprise Resource Planning), büyük ve küçük ölçekli, global ve yerel tüm şirketlerin iş akışlarının düzenlemesine ve yürütülmesine yardımcı olmaktadır. ERP yazılımları genellikle “Enterprise Performance Management” adı altında toplanan, işletmelerin finansal akışlarının takip edildiği “Kurumsal Performans Yönetimi”ni de kapsamaktadır. “Enterprise Performance Management” sistemleri total bir ERP çözümü için hizmet vermektedir. Şirketlerin finansal akışlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi, planlanması, bütçeleme işlemleri ve raporlamalar bu sistem içerisinde hayata geçirilmektedir.

ERP Sistemleri

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri, birden fazla iş sürecinin bir araya getirilmesi ve ilgili iş süreçlerinin entegre şekilde çalışması, aralarındaki veri akışlarının yürütülmesi ile kurgulanır. ERP sistemleri, şirketlere ait tüm işlem verilerini farklı kaynaklardan toplayarak, verilerin güncel kalmasını sağlamaktadır. 

ERP sistemlerinin temel amacı ise veri doğruluğunun sağlanması olarak açıklanmaktadır. ERP sistemleri dünya genelinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, iş hayatında yer alan tüm sektörleri hedef almaktadır. Hangi sektörde iş yapıyor olursa olsun, her bir işletme ERP sistemlerinden yararlanarak veri akışını ve bütünlüğünü kolaylıkla kontrol edebilmektedir.

ERP Sistemlerinin Önemi

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri, fiziksel (İş Gücü) ve finansal kaynaklar olmak üzere, işletmelere ait mevcut kaynakların bir araya getirilmesini ve bir uçtan diğer uca yönetilmesini sağlamaktadır. İşletmelere ait kaynaklar ERP sistemleri ile verimli şekilde kullanılabilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin mevcut akışını yürütebilmesi için farklı yazılım türleri ve donanımları ile desteklenmektedir.

ERP sistemlerinde, içerisinde birbirinden farklı verilerin depolanabileceği, geniş bir veritabanı kullanılmaktadır. ERP sistemlerinin önemi kısaca şöyle özetlenir. Bir işletmeye ulaşan müşterinin, müşteri temsilcisine siparişini iletmesinden, ilgili ürün yada hizmetin müşteriye ulaştırılmasına ve faturalandırma yapılmasına kadar geçen tüm süreçleri yönetebilmesi olarak açıklanmaktadır. Bu şekilde işletmeler her bir iş sürecini kontrol ederek, hata payını minimum seviyeye düşürerek, verimli bir iş akış süreci elde etmektedir.

ERP sistemleri işletmelere maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması gibi temel faydalar sunmaktadır. ERP sistemleri ile proje yönetim süreçleri de daha hızlı ve etkili şekilde yürütülmektedir. ERP “Kurumsal Kaynak Planlaması” günümüzde, bir işletmenin en çok ihtiyacı olan temel desteği sağlamaktadır. ERP sistemleri her bir işletmeye özel olarak hazırlanan “Kurumsal Kaynak Planlaması” yazılım paketleri ile sürece entegre edilmektedir.

ERP (Enterprise Resource Planning) Temel Unsurları

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri, işletmelerin ortak veritabanları üzerinden yeni bir şablon oluşturularak tasarlanmaktadır. Oluşturulan şablon, işletmenin tüm iş akış süreçlerini kapsamaktadır. İşletmede çalışan her bir birim yöneticisi, ERP sistemleri ile iş akışını kontrol etme yetkisine sahip olmaktadır. İşletme içerisinde verilerin tek bir ana kaynakta toplanması ve süreç takibi, çalışanlara ve işverene büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

İşletmeye ait farklı departmanlar, (İK, Mühendislik yada satış & pazarlama gibi) ERP sistemleri ile birbirine bağlanmaktadır. Bu şekilde iş akışında yer alan her bir kademe, iş sürecine vakıf olmaktadır. ERP sistemlerinin temel unsurunu bu entegrasyon oluşturmaktadır. Özellikle yedek parça gibi birden fazla kaynaktan birden çok ürün tedariği sağlayan bir şirket, ERP sistemlerinin bütünleştirici etkisi ile iş sürecini kayıpsız ve hatasız yürütülmektedir. ERP sistemleri her bir sektör ve iş grubuna entegre edilebilmektedir.

ERP Sistemleri Ne İşe Yarar?

ERP sistemleri farklı iş süreçlerindeki faaliyetlerin yönetilmesini ve sorunsuz iş akışını mümkün kılmaktadır. Birbirinden ayrı yazılım modülleri ERP sistemleri ile ana veritabanında toplanarak, yeni bir yapılanma oluşturmaktadır. ERP “Kurumsal Kaynak Planlaması” sistemlerinde birbirinden bağımsız ancak ortak bir paydaya hizmet veren açılımlar bulunmaktadır. Bunlar ERP sistemlerinin ne işe yaradığını somut olarak ortaya koymaktadır. ERP sistemlerinde kullanılan uygulamalar ve bu uygulamaları destekleyen yazılımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Üretim yönetiminin düzenlenmesi
 • Finansal veri akışının kontrol edilmesi
 • Yedek parça ve ürün stok yönetimlerinin takip edilmesi
 • Satış ve pazarlama yönetimlerinin düzenlenmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin takip edilmesi
 • İK yönetiminin düzenlenmesi
 • Bütçe planlamalarının yapılması
 • Dış Ticaret işlemlerinin kontrol edilmesi
 • Kalite yönetim birimlerinin takip edilmesi
 • Bakım ve onarım hizmetlerinin tespit edilmesi
 • Satış sonrası işlemlerin takip edilmesi

Yukarıda belirtilen her bir ayrı hizmet, ERP sistemleri ile total bir çözüme kavuşturulur. Birbiri ile entegre işleyen hizmetler, işletmelere finansal ve iş gücü alanında büyük katkı sağlamaktadır.

ERP Sistemlerinin İşletmelere Katkısı

Günümüz teknoloji dünyasında ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı faydalar net olarak ortaya konulmaktadır. İşletmelere ait verilerin ve iş süreçlerinin ERP sistemlerinde bir araya getirilmesi, mevcut departmanların uyumlu şekilde çalışmasını da desteklemektedir. İş akışını hızlandıran, iyileştiren ve destekleyen bu sistemler işletmelerin birçok alanda tasarruf yapmasını da mümkün kılmaktadır. ERP sistemlerinin işletmelere katkısı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

 • İş akışındaki öngörülerin güçlenmesi: ERP sistemleri raporlama ile somut veriler ortaya koyarak, işletmelerin iş akışında net öngörülerde bulunmasını sağlamaktadır.
 • Maliyetlerin azaltılması: İşletmeye ait iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve ERP sistemleri ile yeniden düzenlenmesi maliyetlerin azaltılmasını mümkün kılmaktadır.
 • Ekip çalışması motivasyonu: ERP sistemleri, işletmelerin mevcut departmanları arasında profesyonel bir iş akışı kurarak, ekip çalışmalarındaki motivasyonun ve iş birliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.
 • Verimliliğin artışı: İş süreçlerinin hızlandırılması ve minimum kaynakla maksimum fayda alınması, işletmedeki verimliliğin artışını somut olarak ortaya koymaktadır.
 • Sağlam altyapı: İşletmeye ait her bir departman ve iş süreci birbiriyle eşzamanlı olarak veri akışında bulunduğu için işletmenin altyapısı sağlamlaştırılmaktadır.
 • Risk yönetimi: ERP sistemleri işletmelerdeki mevcut riskleri azaltmayı hedeflerken, finansal kontroller ile olası riskleri de ortadan kaldırmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Dünü ve Bugünü

ERP sistemlerinin geçmişi 1900’lü yıllara dayanmaktadır. 1913 yılında Ford Whitman Harris ’in geliştirmiş olduğu üretim sistemi ERP ’nin zeminini oluşturmuştur. Mühendis Harris, sipariş miktarlarının üretim çizelgelerine yansıtılmasını amaçlayan “EOQ” adını verdiği modelle, şirketine verimlilik kazandırmayı başarmıştır. 1964 yılına gelindiğinde ise “EOQ” kavramı ana bilgisayar sistemlerine entegre edilmiştir. Geçmiş yıllarda ERP “Kurumsal Kaynak Planlaması” sistemleri ayrı ayrı çalışarak, diğer sistemlerden bağımsız veriler elde etmekteydi. 

Her bir ERP sistemi, tek bir amaç üzerinde işlem görmektedir. Bunun nedeni yazılım sistemlerinin henüz bu kadar gelişmiş olmaması ve maliyetlerin yüksek oluşu olarak açıklanmaktadır. Günümüzde ise Kurumsal Kaynak Planlaması bambaşka bir çerçevede hizmet vermektedir. Geliştirilmiş güvenlik sistemleri ile desteklenen, süreçler arası entegrasyona sahip olan ERP sistemleri, her şirketi bulunduğu noktadan bir üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. Güncel ERP sistemlerinin temel işlevi 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

 • En iyi performansın elde edilmesi
 • Operasyonel süreçlerin hızlandırılması
 • Şirketlerinin mevcut güçlerinin artırılması

ERP Sistemlerinin Şirketler İçin Avantajları

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemleri şirketler için hem fiziksel hem de finansal açılardan birçok avantaj sunmaktadır. ERP sistemlerinin şirketlere sağladığı katkılar, aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • Şirketlerin bulundukları sektörde ön plana çıkmasını desteklemektedir
 • Şirketlerin muhtemel tehditlere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktadır
 • Stok yönetimlerinin en efektif şekilde denetlenmesi
 • Stok maliyetlerinin düşürülmesi
 • Bayiler arasında köprü görevi üstlenerek, verimliliğin artırılmasının sağlanması
 • Veri akışı, yedek parça, malzeme ve ürün tedariği, dağıtımı gibi alanlarda iş birliğini bir üst seviyeye taşıması
 • Maliyet ve gider pusulalarının en doğru şekilde hesaplanması
 • Bütçeleme çalışmalarının verimli şekilde kurgulanması
 • Sektörde yaşanan / yaşanabilecek dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması
 • Rekabet gücünü artırması
 • Hızlı karar alma süreçlerini desteklemesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Yerel ve global ölçekte müşteri portföyünün genişletilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı veri akışının en doğru şekilde iletilmesi
 • Şirketlerin kaynaklarının en ideal şekilde kullanılması için yol haritası oluşturulması
 • En güncel şirket verilerine en hızlı şekilde ulaşılması
 • Envanter kontrollerinin hatasız şekilde yürütülmesi
 • Sektöre ait arz / talep dengesinin tespit edilmesi
 • Şirket içi birimlerin entegre şekilde, sürekli iletişim halinde olmasının desteklenmesi

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu