Nasıl YapılırÖneriTeknoloji

E.A.T. İle Google’da Sitenizi Nasıl Kaliteli Hale Getirebilirsiniz?

Google E.A.T. 2018 yılında gerçekleştirilen “Google Medic” güncellemelerinin ardından sektör için önem kazanan kavramlardan biri olmuştur. Özellikle YMYLYour Money Your Life” kategorisi içerisindeki web sitelerinin dikkat etmesi gereken algoritmaları E.A.T. prensipleri net olarak ortaya koymaktadır. E.A.T. açılımı ise aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

 • Expertise / Uzmanlık
 • Authority / Yetkinlik
 • Trust / Güvenilirlik

İnternet dünyasında varlığını sürdürmeye çalışan web siteleri için öncelikle konuların başında SEO / Arama Motoru Optimizasyonu “Search Engine Optimization” gelmektedir. Bir web sitesinin SEO uyumlu olması bilinirliğini arttırma gücüne sahipken, ilgili sitenin arama motoru sonuçlarında “SERP” daha üst sıralarda çıkmasını desteklemektedir. Google E.A.T. prensipleri de SEO çalışmaları ile birlikte uygulandığında, algoritmaların belirttiği kriterlerin karşılanması mümkün hale gelmektedir.

E.A.T. Bileşenleri ve Açılımları

Google terminolojisinin en önemli kavramlarından biri olan E.A.T. web sitelerinin içerik kalitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Web sitelerinin kullanıcı odaklı içerikler üretmesi için E.A.T. kriterleri göz önüne alınmaktadır. E.A.T. bileşenleri ve açılımları ise aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

Expertise / Uzmanlık Bileşeni

Google E.A.T. bileşenlerinin ilki olan “Expertise” bazı temel ölçümlemeleri içermektedir. Bunlar;

 • Web sitesinin içerik kalitesi uzmanlığı yansıtıyor mu?
 • Web sitesi içerik üreticisi / yazarı ilgili içerikler konusunda uzman mı?
 • Web sitesi Domain (Alan Adı) içeriklerle örtüşüyor mu?
 • Alan adının web sitesi içerikleri ile konu / bağlam ilişkisi sağlam mı?

Yukarıda belirtilen tüm kriterler Google E.A.T. “Expertise” bileşeni içerisinde yer almaktadır. Google algoritmaları bu kriterler doğrultusunda ilgili site sayfasının uzmanlığını değerlendirilmektedir. Özellikle “YMYL” kapsamındaki web siteleri için çok daha önemli olan bu kriter, kitleleri etkileme gücüne sahip tüm web sitelerini yakından ilgilendirmektedir. Daha güncel, eğlence amaçlı içerik paylaşımları olan web siteleri bu kriter doğrultusunda değerlendirmeye alınmazlar. E.A.T. kriterlerinin en önemli bileşenlerinden “Expertise” bilgilendirici ve yönlendirici içeriklere sahip web sitelerini kapsamaktadır.

Authority / Yetkinlik Bileşeni

Google E.A.T. prensiplerinden “Authority” bileşeni için ilgili ölçümlemeler aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

 • İçerik yazarı içeriğin kaynağına yetkin midir?
 • İlgili içerik için yeterli araştırma süreci gerçekleştirilmiş midir?
 • İçerik konusunda otorite olacak kaliteye sahip midir?
 • İçeriğin söz konusu sektör ile konusu alakalı mıdır?

Tüm bu konular Google E.A.T. “Authority” bileşeninde değerlendirilmektedir. Gerek içeriğin gerekse web sitesinin genel amacının bu yetkinliği ortaya koyması beklenmektedir. İlgili içeriğin E.A.T. prensiplerinde otorite olarak kabul edilmesi için her bir içerikte olduğu gibi %100 özgün olması şartı da aranmaktadır. İçeriklerde verilen Backlinkler, tüm yönlendirme cümleleri hem sitenin amacı hem de sektör ile yakından alakalı olmalıdır. E.A.T. kriterlerinin yerine getirilmesi için önemli metriklerden biri olan “Authority” bileşeni, site ölçümlemeleri ve değerlendirmelerinde büyük rol almaktadır.

Trust / Güvenilirlik Bileşeni

Google E.A.T. prensipleri içerisinde yer alan “Trust” bileşeni sitenin güvenilirliğini ölçülmektedir. Bu ölçümlemelerde baz alınan kriterler ise şöyledir.

 • Web sitesi, ziyaret eden kullanıcılara güvenilirlik hissi veriyor mu?
 • Web sitesinde yer alan referanslar güncel ve doğru mu?
 • Web sitesinin marka işbirlikleri güvenilirlik uyandırıyor mu?
 • Web sitesi sertifikaları bu güvenilirliği destekliyor mu?
 • Web sitesinde kullanıcı yorumlarına yer veriliyor mu?
 • Web sitesi siber güvenlik düzeyi üst seviyede mi?

Yukarıda belirtilen her bir kriter total bir “Trust” ölçümlemesinde yer almaktadır. Google E.A.T. prensiplerine uygun olması için web sitelerinin bu bileşene ait tüm alanlarını güncellemeleri önerilmektedir. Özellikle E-Ticaret siteleri gibi satış odaklı spesifik web sitelerinin “Trust” bileşenine ayrı bir özen göstermesi gerekmektedir. Kullanıcıyı riske atabilecek her bir etmen “Trust” bileşeni ölçümlemelerinde sınıfta kalmaktadır.

E.A.T. ve YMYL Bağlantısı

Google arama kalitesi çalışmaları kapsamında web siteleri için geliştirdiği algoritmalardan biri de YMYL olarak gösterilmektedir. YMYL açılımı “Your Money Your Life” bileşenindeki “Money” kullanıcılar için paradan daha fazlasını ifade etmektedir. Google YMYL, kullanıcıların sağlıklarını, mutluluklarını, güvenliklerini, finansal kaynaklarını etkileme potansiyeline sahip site sayfalarını bu başlıkta kategorize etmektedir. 

Bu alanlardan bir yada birkaçını barındıran bir web sitesi Google için YMYL sayfası olarak ele alınmaktadır. YMYL sayfalarının E.A.T. ile ilişkisi ise bu kadar hassas bileşenlere sahip olan kategoride E.A.T. prensiplerinin uygulamaya alınacağını işaret etmektedir. Özet olarak her bir YMYL sayfası E.A.T. bileşenleri olan Expertise / Uzmanlık, Authority / Yetkinlik, Trust / Güvenilirlik kriterlerini karşılamalıdır. Google YMYL kapsamına aldığı web sayfalarını ise aşağıdaki şekilde listelemektedir.

 • Online fatura ödeme siteleri
 • Kredi kartı yada Banka kartı bilgilerinin paylaşıldığı E-Ticaret ve satış siteleri
 • Bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği web siteleri
 • Hamilelik ve çocuk bakımı konusunda öneriler sunan web siteleri
 • Ebeveynlik konusunda bilgiler paylaşan web siteleri
 • Yerel ve global haber siteleri
 • Forum siteleri
 • Yasal tavsiye siteleri (Avukatlık, İcra, vb.)
 • Otomotiv güvenliği üzerine öneriler sunan web siteleri
 • Finansal konularda tavsiye veren web siteleri
 • Yetkinlik gerektiren hobilere ait bilgiler içeren web siteleri
 • Online eğitim siteleri
 • Sağlık konusunda önerilerde bulunan web siteleri
 • Evlat edinme konusunda yönlendirici bilgi içeren web siteleri

Google YMYL prensipleri kullanıcıları her alanda korumak için çalışmaktadır. Özellikle sağlık, hukuk ve finans alanlarında aktif paylaşımlar yapan web siteleri E.A.T prensiplerini birebir uygulamak zorundadır.

Google Quality Evaluator Guidelines ve E.A.T. Kriterleri

2015 yılında güncellenen Google Quality Evaluator Guidelines “Google Arama Kalitesi Yönergeleri” web siteleri için E.A.T. kriterlerini de yeniden değerlendirmeye aldıklarını belirtmektedir. E.A.T. prensipleri 2015’den bu yana hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Çünkü, E.A.T. kriterleri global bazda çalışmakta ve tüm ülke dilleri için analizler gerçekleştirmektedir. Web sitelerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan bu değerlendirmeler, E.A.T. prensipleri ile birbirine entegre şekilde işlemektedir. 

Bu nedenle E.A.T. kriterlerini en iyi şekilde anlamak ve web sitelerine uyarlamak önem taşımaktadır. Web sitelerinin özellikle içerik kalitesi üzerinde iyileştirmeleri mümkün kılan bu kriterler, web geliştiriciler için başucu listesi haline gelmek zorundadır. SEO çalışmaları genel olarak web sitelerinin yüklenme ve açılış hızlarını, bilinirliklerini arttırmayı amaçlasa da bu çalışmaya dahil edilmesi gereken en önemli alanlardan biri de E.A.T. prensipleri olarak gösterilmektedir.

E.A.T. Prensipleri İle Site Kalitesini Arttırma

Her web sitesinin temel amaçlarından biri, sitenin en kaliteli hale dönüştürülmesi ve Google tarafından otorite kabul edilerek, üst sıralara taşınmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmenin yolu, yukarıda belirtilen E.A.T. prensiplerini birebir uygulamaktan geçmektedir. Kullanıcı deneyimini yükseltmek ve algoritmalara uygun bir web sitesi yaratmak için önerilen yöntemler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Uzman Yazılarına Yer Verilmesi

Web sitesinde ağırlıklı olarak uzman olunan konulara yer vermek önem taşımaktadır. İçeriklerin konusunda uzman yazarlar tarafından oluşturulması da web sitesinin E.A.T. prensiplerine uygunluğunu desteklemektedir. Kullanıcı deneyimi için de avantaj sağlayan bu durum, “Google Kullanıcı Yönergeleri” kriterlerini de karşılamaktadır. Web sitesinin maksimum seviyede E.A.T. prensiplerini barındırıyor olması, uzman olmadığınız konularda içerik paylaşımından uzak durmanızı önermektedir. Web sitesindeki uzman ve yetkin yazarların kaleminden çıkan içerikler, E.A.T. prensiplerinin güvenilirlik kriterini de desteklemiş olacaktır.

Güncel İçeriklerin Üretilmesi

Bill Gates’in 1996 senesinde ifade etmiş olduğu Content is King “İçerik Kraldır” sloganı günümüzde de geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Web sitelerinde yayınlanan içeriklerin kalitesi ve güncelliği, ilgili sitenin yükselişini direk olarak etkilemektedir. Google Trends ve benzeri yardımcı araçlarla güncel konuları listelemek ve bu doğrultuda E.A.T. prensiplerine uygun içerikler üretmek, sitenin kalitesini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Kullanıcılar için bir içeriğin kalitesi, doğru ve güvenilir bilgi aktarmasından, özgün ve kolay okunabilir olmasından geçmektedir. E.A.T. prensipleri çerçevesinde oluşturulan her bir içerik aynı zamanda kullanıcı odaklı olduğunda, sitenin kalitesi her anlamda artmaya başlayacaktır.

Yazar Bilgilerinin Kullanılması

E.A.T. prensiplerini web sitesinde kullanıcı için görünür kılmanın en kolay yollarından biri de ilgili içeriğin altına yazar hakkında kısa bilgi eklemekten geçmektedir. İçerik kalitesi Google tarafından onaylanırken, içeriğin hangi yazar tarafından oluşturulduğu da kullanıcıya sunulmaktadır. “Güvenilirlik” prensibi de bu şekilde bir kez daha vurgulanmaktadır. Web sitelerinde kullanılan yazar kutucukları, E.A.T. kriterlerinde olumlu skor almanın yolunu da açmaktadır. Yazarın konusunda uzman ve yetkin olduğunun belirtilmesi içeriğin paylaşım oranlarını da arttırmakta yararlı olmaktadır. Yapılan araştırmalar yazar kutucuğuna sahip içeriklerin daha fazla paylaşıldığını ortaya koymaktadır.

Hakkımızda Sayfası Optimizasyonu

Google E.A.T. prensipleri içeriklerin web sitesi genel konusu ve Domain ile alakalı olup olmadığını da değerlendirmeye almaktadır. Web sitesinin amacını belirten en önemli alanlardan biri ise “Hakkımızda” sayfasıdır. Bu sayfanın en iyi şekilde optimize edilmesi, sitenin kalitesini de doğru orantılı olarak yükseltmektedir. Kullanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde, site hakkında bu sayfadan yeterli bilgiye ulaşmaktadır. Optimize edilmiş bir Hakkımızda sayfası hem kullanıcı deneyimini iyileştirecek hem güvenilirlik faktörünü destekleyecek hem de E.A.T. kriterlerine uygun hale gelecektir. Hakkımızda sayfasını optimize ederken eklenecek bilgiler arasında uzmanlık alanlarının belirtilmesi, referansların kullanılması, kullanıcı yorumlarına yer verilmesi bulunmaktadır.

Site Güvenliğinin Arttırılması

Web sitelerinin güvenli olması sadece E-Ticaret siteleri gibi satış platformları ile ilgili değildir. Kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde virüs uyarısı alması, sitenin E.A.T. prensiplerinden güvenilirlik alanını ihlal etmektedir. Bu nedenle güvenilirliğin sadece içerik kalitesi ile sınırlandırılmaması, site güvenliğine de önem verilmesi gerekmektedir. Site içi güvenlik önlemleri kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmeyi desteklerken, YMYL kapsamındaki sitelerin de kalite puanlarını yükseltmektedir. Site güvenliğinin artırılması konusunda en önemli bileşen “SSL Sertifikası” kullanılmasını içermektedir. SSL Sertifikasına sahip olmayan siteler E.AT. kriterlerini de tam olarak karşılamıyor sayılacaktır. Web sitelerinin “https” protokolünü uyguluyor olması da alınacak bir başka önlem olarak gösterilmektedir.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu