İşNedir?

Başarılı İnsanların 25 Ortak Özelliği

Başarı, kişinin kendisi için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşması ve sürdürülebilir kılması olarak açıklanmaktadır. Yaşam yolculuğu, içerisinde başarı ve başarısızlıkları barındırmaktadır. Hedeflerine ve hayallerine tutku ile bağlı olan insanlar, yaşadıkları başarısızlıklardan ders alarak, yollarına devam edebilmektedir. Başarı, her zaman dünyada büyük bir iz yada fark yaratmak gibi, geniş ölçüde somut hedefleri barındırmaz. Ait olduğu grup içerisinde yada kişisel hayatında küçük farklar yaratabilen insanlarda, başarılı bulunmaktadır.

Başarılı” bulunan insanlar yakından incelendiğinde ise bazı ortak özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Geçmişten günümüze başarılı insanların ortak özellikleri arasında IQ (Intelligence Quotient), zekâ katsayılarının yüksekliği kadar EQ (Emotional Quotient) duygusal zekâ oranlarının da belirli bir seviyede olduğu bilinmektedir. Başarılı insanlar hem IQ hem de EQ oranlarını dengelemiş olan, duygusal ihtiyaçlarını analiz edebilen kişiler arasından çıkmaktadır. Başarılı insanların ortak özellikleri de aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

Kendilerine Duydukları Saygı

Başarılı insanların ortak özellikleri arasında kendilerine duydukları saygı gelmektedir. başarıyı hak ettiğini düşünen ve kendisine saygı duyan insanlar, başarı yolculuğunda daha hızlı ve emin adımlarla ilerleme eğilimi göstermektedir. Başarısız olmaktan yada hata yapmaktan korkmayan bu insanlar, yolculuklarının sonunda hedeflerine ulaşacaklarından emin olurlar.

Hızlı Karar Alma Mekanizması

Hayalleri gerçeğe dönüştürme yolculuğunda, insanları olumsuz anlamda etkileyen en önemli faktör, karar alma süreçlerini ertelemektir. Eyleme geçmeyi de bir sonraki zamana taşıyan bu özellik başarılı insanlarda görülmemektedir. Başarılı insanlar, her zaman hızlı karar alabilen ve aldığı kararları eyleme dönüştüren kişilerdir. Düşüncelerin ve fikirlerin zamana bırakılması, başarılı insanların tercih etmeyeceği bir durumdur.

Öz Disiplin Özelliği

Öz disiplin, kişinin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasını destekleyen davranışların hayata geçirilmesidir. Başarılı insanların öz disiplin seviyeleri oldukça yüksektir. Onlar, hedeflerine doğru ilerlerken, karşılaştıkları zorluklarda yeni stratejiler geliştirerek, gözlerini varış noktasından ayırmazlar. Net bir yol haritasına sahip olan başarılı kişiler, hayallerini gerçekleştirirken bu yolda emin adımlarla ilerlerler. Önceliklerini en iyi şekilde belirleyerek, çalışma disiplinini bozabilecek tüm dinamikleri kendilerinden uzaklaştırırlar.

Hedef Belirleme Kapasitesi

Başarılı olmanın en temel dinamiklerinden biri de net hedeflere sahip olmaktır. Başarılı kişilerin ortak özellikleri arasında, hedef belirleme kapasiteleri öne çıkmaktadır. İlerleyeceği yoldan emin olan ve nereye varmak istediğini bilen kişilerin başarısız olması oldukça zordur. Başarılı, kişiler hangi konuda çalıştıklarını ve hedeflerinin bütününü en iyi şekilde ifade ederler. Başarı yolunda istenmeyen bir durumla karşılaştıklarında da alternatif olarak kullandıkları yedek planları onları desteklemek için bekler.

Hatalardan Ders Çıkarmak

Başarılı insanlar hiç hata yapmayan, sorunsuz bir şekilde hedeflerine ilerleyen kişiler değildir. Her başarı yolculuğu içerisinde görünmeyen riskleri ve muhtemel hataları barındırır. Ancak başarılı kişilerin ortak özelliklerine bakıldığında, bu insanların hatalarından ders çıkarma konusunda da uzmanlaştıkları görülmektedir. Geçmiş deneyimlerinden ders alarak, geçmişi arkalarında bırakarak, yolculuklarına devam ederler.

Kendine İnanmak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Ford Company’nin kurucusu Henry Ford “Yapabileceğinize inanabilirsiniz, yapamayacağınıza da inanabilirsiniz. Her iki durumda da haklı çıkarsınız.” sözü ile kendine inancın somut karşılığını ifade etmektedir. Başarılı insanların ortak özelliklerinden birinin de kendine inanmak olması, şaşırtıcı değildir. Heyecan duyduğu bir fikri, projeyi yada hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen bir kişi, kendine yeterince inanmadığı durumda başarılı olma şansı da azalacaktır.

Sürekli İlerleyiş

Başarı yolculuğu içerisinde tutku barındırdığı zaman durmak mümkün değildir. Başarılı kişilerin ortak özelliklerinden olan sürekli ilerleyiş, bu tutkunun hayata yansımasını göstermektedir. İster küçük ister büyük adımlarla olsun, başarılı olmak isteyen herkesin ilerlemesi gerekmektedir. Fikirleri hayata geçirmek, hedefler doğrultusunda adım atmak, süreci incelemek, ilerlemenin en temel zeminini oluşturmaktadır. Başarı yolculuğunda sadece ne kadar ilerlediğini ölçümlemek için durmak, en ideal yaklaşımı göstermektedir.

Konusunda Uzman Olmak

Başarılı insanlar üzerinde yürütülen araştırmalar, bir işin başarıyla sonuçlanması için, o işi yürüten kişinin konusunda uzman olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sürece yeterince vakıf olmayan kişilerin, sonuçtan başarı beklemesi gerçekçi olmayacaktır. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri de her zaman yürüttükleri proje konularına hakim olmaları ve ilgili konuda uzmanlıklarının bulunmasıdır. Bu şekilde kişilerin olası tehditleri ve fırsatları avantaja çevirmeleri mümkün hale gelmektedir.

Risk Almaya Cesaret Etmek

Başarı yolculuğu bilinmezliklerle dolu bir süreçtir. Hedefler doğrultusunda atılacak her bir adımı plânlamak, öngörülebilir ilerlemenin temelini oluştursa da bazı durumlarda bilinmeyene yaklaşmak gerekir. Başarılı kişilerin ortak özelliklerinden bir diğeri de risk almaya cesaret etmeleridir. Birçok kişi riskli durumlardan kendisini korumak için, sonraki adımı atmakta tereddüt etmektedir. oysa başarıya ulaşmanın en temel yollarından biri de risk almak ve alınan risklere rağmen başarılı olabileceğine inanmaktır.

Yanlışları Kabul Etmek         

Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri de yanlışlarını kabul etmeleridir. Başarı yolculuğunda yanlış kararlar almak, yanlış adımlar atmak kaçınılmazdır. Ancak bu durumlarda verilecek tepkiler tamamen kişiye bağlıdır. Birçok insan, hedeflediği yolda ilerlerken, olası yanlışlarda başkalarını suçlama eğilimi göstermektedir. Başarılı insanların kendilerinden yada başka insanlardan kaynaklanan yanlışlardaki duruşu ise her zaman stabildir. Onlar kimseyi suçlamadan, yanlışları düzeltmenin her zaman bir yolunu bulurlar.

İletişim Becerisi Edinmek

Günümüz iş dünyasında iletişim kurmanın birçok alternatif yolu bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü ifadeler, beden dili, insanlar arasında kurulan iletişimi pekiştirir. Başarılı insanlar her bir alanda kendilerini net olarak ifade edebilen, iletişim becerilerini her geçen gün geliştiren kişiler arasından çıkmaktadır. İletişim becerisi mevcut başarıyı arttırmanın da en kolay yollarından biridir. Sağlıklı ilişkiler kurmak, gerek iş gerekse özel hayat çevresinde sevgi ve saygı duyulmak, ancak iletişim becerilerinin kalitesi ile sağlanmaktadır.

Verimli Çalışmak

Başarılı insanların ortak özellikleri arasında verimli çalışmak gelmektedir. Birçok insan günlük çalışma sürelerinin onlara yetmediğini ifade etmektedir. Oysa başarılı kişiler zaman yönetimi konusunda uzmanlaşmış, verimli çalışma alanı yaratabilen insanlardır. Odaklarını yada planlarını dağıtabilecek her bir alanı kontrol edebilen, gününü en iyi şekilde değerlendirilebilen kişiler, başarılı olmanın yolunu kendileri için aralar. Birçok başarılı kişinin check listler ile günlerini planladıkları ve verimli çalışmalarını buna bağladıkları bilinmektedir.

Merak Duymak

Albert EinsteinBen çok güçlü bir meraklıyım. Beni farklı kılan tek şey budur” demiştir. Merak duygusunu güçlü tutmak, araştırmak, her daim öğrenci olmaya gönüllü bulunmak, başarılı insanların ortak özellikleri arasındadır. Kitap okumak, seyahat etmek ve yeni insanlar tanımak da merak duygusunu tatmin eden basit eylemler arasındadır. Ancak basit olduğu kadar işlevsel olan bu eylemler, başarılı olmak isteyen kişilere yeni kapılar da açılır. Kişisel ve meslekî eğitiminde yaşam boyu sürmesi, merak duygusu ile mümkün hale gelmektedir.

Paylaşımcı Olmak

Başarılı insanlar, paylaşmayı bilen ve seven kişiler arasından çıkmaktadır. Sahip oldukları bilgi birikimini, tecrübelerini paylaşmaktan çekinmeyen kişiler, başka insanların da başarılı olmasına destek sağlarlar. Başarı yolculuğu tek bir kişinin çabası ile gerçekleşmez. Ekip üyelerine ve takım arkadaşlarına değer veren, değer katan ve yolculuğuna dahil eden kişiler, paylaşmanın önemini kavrayan insanlardır. Birlikte ilerlemenin gücünden yararlanmak için, başarı yolculuğunda paylaşımcı olmak kaçınılmazdır.

Duygu Mantık Dengesi

Başarılı insanların ortak özellikleri arasında, duyguları ve mantıklarını dengelemeleri gelmektedir. Kararlarını onları harekete geçiren duyguları ve tutkuları yönünde verirken, mantık çerçevesinde ilerlemeyi tercih ederler. Karşılaşılan zorlu süreçlerde ve durumlarda ise duygularını bir kenara bırakabilmeyi ve mantıkları ile hareket etmeyi başarabilirler. Rakiplerinden gelen olumsuz yaklaşım ve eleştiriler ise onları duygusal olarak düşürmek yerine, daha mantıklı kararlar almaları konusunda teşvik eder.

Mükemmeliyetçi Olmak yada Olmamak

Mükemmeliyetçilik bazı durumlarda avantaj sahibi olmayı mümkün kılarken bazı durumlarda yeni fırsatların kaçırılmasına neden olabilir. Tıpkı duygu mantık dengesinde olduğu gibi mükemmeliyetçilik konusunda da bir dengeye sahip olmak gerekmektedir. İş disiplini ve çalışkanlık mükemmel olmayı ideal bir duruma getirirken, gereksiz detaylarda kaybolmak başarıyı olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Başarılı insanlar, mükemmeliyetçiliğin avantajlarının farkında olan ancak esnemeyi bilen kişilerdir.

Analiz Yeteneği

İyi bir analiz yeteneğine sahip olmak, gözlem becerileri ile bunu pekiştirmek, başarı yolculuğunda en çok işimize yarayan bileşenlerindendir. Başarılı insanların ortak özelliklerinden birinin de analiz yeteneği olması şaşırtıcı değildir. Hedefleri belirlerken olası tehditleri, fırsatları, güçlü ve zayıf yanları Swot Analizi gibi yöntemlerle ölçümlemek, başarı katsayısını arttıran araçlardandır. Analiz yeteneği eksik kalan insanların, hedeflerini gerçekleştirirken çok daha fazla sorun ve sıkıntıya maruz kaldıkları görülmektedir.

Doğru Yer Doğru Zaman

Başarılı insanların her daim, doğru zamanda doğru yerde oldukları gözlemlenmektedir. Çünkü başarılı insanlar, sosyal çevreleri geniş, iletişim becerileri gelişmiş kişilerdir. Kendilerine, hedeflerine ve başarı yolculuklarına katkısı olabilecek potansiyele sahip kişilerle bir arada olmak, onlar için en temel iletişim yöntemlerindendir. İşbirliği yapmaya gönüllü olmak, bir değer yada fayda sunmak, başarılı kişilerin önceliklerindendir. Bu nedenle başarılı kişiler, doğru zamanda doğru yerde olmayı ilke edinmişlerdir.

Dinleme Becerisi

İyi bir dinleyici olmanın avantajları çok fazladır. Gerek iş hayatında gerekse özel yaşamda dinleme becerisinin geliştirilmesi, insanlara yeni kapılar açmaktadır. Sadece kendisi konuşan ve dinleme yoksunluğu yaşayan insanların, uzun vadede başarılı olmasını düşünmek hayalden öteye geçmeyecektir. Dinleme becerisi de diğer tüm alışkanlıklar gibi geliştirilebilir. İletişim sırasında karşıdaki kişinin söylediklerine cevap vermek için sıra beklemek yerine, sadece iyi bir dinleyici olmak çoğu zaman yeterlidir.

Çözüm Odaklı Olmak

Başarılı kişilerin ortak özellikleri arasında mücadeleci ruhlu olmaları ve her zaman çözüme odaklanmaları gelmektedir. Hedeflere giden yolda sorunlar her zaman olacaktır. Ancak sorunların içerisinde kaybolmak, başarılı kişilere göre değildir. Onlar sorunları görürler, tespit ve analiz ederler ve her zaman çözüme odaklanırlar. Her bir sorun içerisinde yeni çözüm fırsatları barındırır. Fırsatları görebilmek ise başarı yolculuğunda destek sunan en önemli faktörlerdendir.

Dürüst Olmak ve Etik Davranmak

Dürüstlüğü sorgulanan başarılı bir insana rastlamak pek mümkün değildir. Etik davranışlar sergilemek ve dürüst olmak, kişileri gerek iş gerekse özel yaşam çevresinde iyi bir konuma getirmektedir. Bu özelliklere sahip kişiler, çevreleri tarafından sevilmekte ve saygı görmektedir. Kendi iç huzuru ve yeni iş bağlantıları için dürüstlük faktöründen vazgeçmemek, başarılı kişilerin temel kişilik özelliklerindendir. Başarılı kişiler güven temeline dayanan gerçek dostluklar kurma konusunda da verimli deneyimler yaşamaktadır.

Özgünlük Faktörü

Başarılı kişilerin bir diğer ortak özellikleri de özgün oluşlarıdır. Onlar kimseyi taklit etme eğilimi göstermezler. Kişinin kendisi olarak var olması, kendi değerlerini koruması ve inandığı yolda ilerlemesi onu özgün kılan dinamikleri oluşturmaktadır. Çünkü başarı sadece özgün olabilen ve özgün işlere imza atanları yanına almaktadır. Fark yaratan projeler sunmak, yapılmayanı yapmak, özgün kişilerin ve zihinlerin hayal gücünden çıkmaktadır.

Yabancı Dil Bilmek

Kişilerin kendilerini geliştirmesinin çeşitli yolları bulunmaktadır. Başarılı kişiler de her zaman kendilerine yatırım yapan, kendilerini geliştiren insanlardır. Günümüzde birçok iş fırsatı ve globale açılma şansı yabancı dil bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Başarılı kişilerin ortak özelliklerinden biri de birkaç yabancı dil bilme konusunda yetenekli oluşlarıdır. Sadece kısıtlı çevreleri ile hareket etmek yerine, daha geniş çerçevede düşünmek, mevcut vizyonunu genişletmek, yabancı dil bilgisi ile bir üst seviyeye taşıyabilmektedir.

Reddedilmekten Korkmamak

Küçük yada büyük ölçekte de olsa başarı yolculuğunda ret cevabı almamış kimseye rastlanmamıştır. Özellikle yeni bir fikir yada proje ile kendini göstermek isteyen kişiler, standart ve alışılagelmiş kalıpların dışına çıktıklarında ret cevabı ile karşılaşırlar. Hedeflenen bir yolda yürürken, ret cevabı almak bazı kişilerin motivasyonlarını düşürmektedir. Ancak başarılı kişiler içsel motivasyonları güçlü, reddedilmekten korkmayan bireylerdir. Fikrine yada projesine inanan, başarılı olacağına güvenen kişiler her ret cevabından sonra ilerlemenin başka bir yolunu bulabilmektedir.

Beden ve Zihin Sağlığına Önem Vermek

Başarılı insanları başarılı kılan özelliklerin yerine getirilmesi için, en temel dinamikler arasında sağlıklı bir beden ve zihin gelmektedir. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetmeyen bir kişinin başarılı olması çok muhtemel değildir. Bu nedenle başarılı kişiler onlar için önemli olanın farkındadır. Yaşam tarzlarını bu doğrultuda oluşturan kişiler, sağlıklı beslenmeye, spor aktivitelerini günlük rutinlerine dahil etmeye eğilim gösterirler. Odaklanma sorunlarında nefes egzersizlerinden ve stresle başa çıkma yöntemlerinden yararlanan bu kişiler, başarılarını olumsuz etkileyecek durumlara müsaade etmezler.

Hülya Ergün

2014 yılından beri kurumsal şirketlere sosyal medya hesap yönetimi konusunda destek vermekteyim. Content Writers Turkey (CWT) üyesiyim. Aynı zamanda, Türkiye’nin önde gelen içerik ajanslarında freelance olarak içerik yazarlığı yapmaktayım. Okumaya, araştırmaya, yazmaya ve yaratıcılığa açık her alana ilgi duyuyorum. Yoga ve meditasyon pratikleri ile enerjimi dengeliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu